Sylwetka Superhero Facility Manager na spotkaniu Grupy ds. Edukacji

Zeszłotygodniowy maraton spotkań grup roboczych miał swoją kulminację w czwartek 17 maja gdy spotkała się Grupa do spraw Edukacji. Choć skład był nieco okrojony ze względu na kilka nieobecności to jednak 4 osobowej grupie, której wyjątkowo przewodził Krzysztof Kogut, Prezes PRFM w zastępstwie Tadeusza Sztopa, udało się przeanalizować kluczowe kompetencje facility managera. Dzięki pogłębionej analizie udało się stworzyć wstępny katalog kompetencji oraz ścieżek zawodowych, które są niezbędne by rozwijać sie w branży FM. Podczas spotkania doszło również do pierwszej konsultacji na temat programu studiów podyplomowych oraz wstępnego programu dla szkół średnich i techników. Uczestnicy dogłębne pr

[16.05] Spotkanie Grupy ds. Obiektów Użyteczności Publicznej

16 maja spotkaliśmy się w Grupie ds. Obiektów Użyteczności Publicznej już po raz trzeci. Prace koncepcyjne związane z kształtem dokumentu końcowego zakończyły się, rozdzielono konkretne zadania do wykonania poszczególnym uczestnikom spotkań. Każdy delegat będzie opracowywał swoją część dokumentu, którego publikacja planowana jest na początek jesieni. Spotkanie odbyło się w siedzibie firmy Apleona przy ul. Wołoskiej 24 w Warszawie. Kolejne spotkanie planowane jest na 6 czerwca 2018. W spotkaniu uczestniczyli: Adam Polanowski, Tomasz Łuszczewski (Apleona), Grzegorz Heliński (Okin), Andrzej Zalega (PZN), Maciej Mielęcki (Spie), Alicja Preus (PRFM)

[16.05] Grupa ds. Standaryzacji po raz trzeci!

Za nami już trzecie spotkanie Grupy ds. Standaryzacji przy PRFM. Tym razem spotkanie odbyło się w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania Nieruchomościami. Prawie 5 godzinne spotkanie, obfitowało w wiele ciekawych dyskusji i rozważań na temat standaryzacji usług FM w tym przede wszystkim serwisów technicznych i czystości. Grupa pod przewodnictwem Zbigniewa Mazurka posuwa się w bardzo dobrym tempie tworząc katalogi usług, które wejdą docelowo w skład finalnego dokumentu dedykowanego odbiorcom końcowym. Ten pierwszy tego typu projekt z branży FM który ma na celu uświadomić ostatecznemu klientowi, jakie usługi składają się na Facility Management. Dzięki temu podręcznemu narzędziu, które ukaże si

Inteligencja w zarządzaniu budynkiem

W piątek 18 maja, Grupa ds. Inteligentnego FM gościła w warszawskiej siedzibie firmy Inwemer. Było to już drugie spotkanie omawiające problematykę optymalnego zarządzania nowymi technologiami w zarządzaniu obiektami komercyjnymi. Główną oś spotkania tworzyła dyskusja na temat integracji między systemami BIM, BMS czy CAFM. Ważnym wątkiem w zarządzaniu technologią wciąż pozostaje czynnik ludzki. Grupa próbowała również określić katalog narzędzi i rozwiązań z obszaru IT wchodzącego w obszar zainteresowania FM zarówno teraz jak i w przyszłości. Na zdjęciu uczestnicy spotkania (od lewej): Grzegorz Pióro (Spie), Artur Morawski (Inwemer), Krzysztof Kogut (prezes PRFM), Alicja Preus (PRFM), Daniel M

Wartość dodana w organizacji z usług FM

Każdy kto prowadzi firmę, zadaje sobie pytanie o jej przyszłość i perspektywy rozwoju. Wiemy, że kluczem do sukcesu w biznesie jest zaspokajanie potrzeb Klientów. Mówi się, że długofalowo wygrywają tylko ci, którzy w zaspokajaniu jego potrzeb pójdą o krok dalej, niż Klient sam wymyśli. Innymi słowy: sukces odniosą ci, którzy potrafią go nieustannie zaskakiwać. Ja, moi Koledzy i Koleżanki z branży również zadajemy sobie pytanie o to jakie perspektywy stoją przed rynkiem FM w Polsce. Czy, i czym, można jeszcze zaskoczyć Klienta w sektorze usług, które jak niewiele innych kojarzą się ze stabilnością i przewidywalnością? Jaką strategię obrać by zapewnić naszym firmom stabilny wzrost na długie l

Walne Zebranie Delegatów

Już niebawem spotkamy się na Walnym Zebraniu Delegatów, które odbędzie się 6 czerwca w godzinach 11:00 - 15:00 w Warszawie. Poniżej wstępna agenda spotkania: Otwarcie zebrania Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta. Wybór komisji skrutacyjnej. Przedstawienie porządku obrad. Zgłaszanie uwag do porządku obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za 2017 r. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2017 r. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania

Spotkanie Grupy ds. Inteligentnego FM

18 maja (piątek) w godzinach 10:00 - 14:00 obradować będzie po raz drugi Grupa ds. inteligentnego FM. Wszystkich członków Grupy zapraszamy do siedziby firmy Inwemer, która mieści się przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15 w Warszawie.

Spotkanie Grupy ds. Edukacji

Drugie z kolei spotkanie Grupy Roboczej zajmującej się tematyką edukacji w środowisku FM odbędzie się 17 maja w godzinach 11:00 - 15:00, w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5, w nowej siedzibie firmy Spie. Do zobaczenia!

Spotkanie Grupy ds. Standaryzacji

Grupa ds. Standaryzacji spotka się już po raz trzeci 16 maja w godzinach 10:00- 14:00 w Warszawie przy ul. Niekłańskiej 35, w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania Nieruchomościami. Zapraszamy do aktywnego udziału w obradach!

Spotkanie Grupy ds. Obiektów Użyteczności Publicznej

W przyszłym tygodniu zaplanowano kolejne, trzecie spotkanie Grupy ds. Obiektów Użyteczności Publicznej. Odbędzie się ono 16 maja w godzinach 10:00- 14:00 przy ul. Wołoskiej 24 w Warszawie (siedziba firmy Apleona). Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Grupy!

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 by POLISH FACILITY MANAGEMENT COUNCIL.