top of page

Poradnik dla osób fizycznych

Kto może przystąpić do Polskiej Rady Facility Management?

Polska Rada Facility Management to stowarzyszenie zrzeszające ​przede wszystkim profesjonalne podmioty działające na rynku FM, jednakże w naszym gronie bardzo chętnie witamy również indywidualnych profesjonalistów i ekspertów, którzy reprezentują mniejsze podmioty lub osoby zainteresowane tematyką profesjonalizacji w obszarze Facility Management w szczególności:

Profesjonalistów indywidualnych oraz konsultantów 

 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

 • konsultantów i ekspertów w obszarach związanych z FM 

 • osoby reprezentujące dostawców lub stronę kliencką, które nie chcą wiązać bezpośrednio swojej marki z działalnością PRFM 

 • ekspertów i managerów poszukujących stałego kontaktu z branżą FM oraz większych partnerów biznesowych 

 • instalatorów i techników chcących uczestniczyć w pracach normalizacyjnych 

 • specjalistów, chcących profesjonalizować się w dziedzinie FM 

Uczniów oraz pasjonatów 

 • kadrę akademicką, absolwentów i studentów uczelni wyższych na kierunkach związanych lub pokrewnych z dziedziną FM

 • uczniów oraz kadrę nauczycielską szkół średnich o profilach pokrewnych do FMu

 • uczniów oraz kadrę nauczycielską uczelni technicznych i szkół zawodowych 

 • pasjonatów zainteresowanych tematyką FMu i outsourcingu 

Dlaczego warto przystąpić do Polskiej Rady Facility Management?

Przystępując do Polskiej Rady Facility Management, możesz na bieżąco obserwować życie ​branży oraz bezpośrednio uczestniczyć w jej kształtowaniu. Stając się oficjalnym delegatem uzyskujesz dostęp do międzynarodowej wiedzy i ekspertów skupionych w ramach działalności stowarzyszania. Oficjalne przystąpienie do PRFM to także możliwość budowania profesjonalnej sieci kontaktów w oparciu o uczestnictwo w dyskusji moderowanej przez innych  członków PRFM a także podczas eventów oraz wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez nasze stowarzyszenie. 

Jak przystąpić do Polskiej Rady Facility Management?

Jako osoba fizycznamasz prawo do współdziałania z PRFM w dwóch możliwych opcjach:

 • Delegat Polskiej Rady Facility Management- z możliwością oddania 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu

 • Obserwatora Polskiej Rady Facility Management- bez możliwości oddawania głosu na ​Walnym Zgromadzeniu jednak z wszystkimi innymi przywilejami

Jak wygląda proces rejestracji w Polskiej Radzie Facility Management?

 1. Wypełnij formularz rejestracyjny i odeślij go na adres biuro@prfm.pl

 2. Dokonaj płatności składki członkowskiej na konto PRFM

 3. Na najbliższym Zebraniu Zarządu PRFM Twoja kandydatura zostanie rozpatrzona.

 4. Po pozytywnym ropzatrzeniu kandydatury osoba ubiegająca się o statut Delegat azostanie o tym poinformowana drogą elektorniczną. W przypadku nieuzyskania statutu Delegata, Zarząd PRFM zwróci pełną kwotę oraz poinformuje pisemnie o przyczynach odmowy. 

bottom of page