top of page

Poradnik dla osób prawnych

Kto może przystąpić do Polskiej Rady Facility Management?

Polska Rada Facility Management to stowarzyszenie powołane przez przedstawicieli najważniejszych usługodawców działających na polskim rynku FM. Jednak nasza organizacja nie jest dedykowana wyłącznie dla branży usługowej i serwisowej, z chęcią przywitamy w naszych szeregach również inne podmioty zainteresowane ogólną profesjonalizacją obszaru FM, w szczególności: 

Rynek profesjonalistów (dostawcy)

 • producentów oraz dostawców instalacji i urządzeń w szczególności:

  • HVAC

  • oświetlenia

  • instalacji elektrycznych 

  • instalacji niskoprądowych

  • wind i schodów ruchomych

 • deweloperów nieruchomości komercyjnych

 • dostawców i producentów wyposażenia biur

 • dostawców usług specjalistycznych

 • rynek profesjonalnych outsourcerów i dostawców usług zintegrowanych 

 • dostawców rozwiązań informatycznych  

 • architektów i projektantów  

 • dostawców energii

 • dostawców rozwiązań z obszaru Internet of Things 

Rynek klientów (odbiorcy)

 • zarządcy obiektów biurowych oraz działy administracji najemców powierzchni biurowych

 • rynek administracji publicznej w szczególności: szpitali, budynki oświatowe, obiekty militarne, urzędy, obiekty sportowe i kulturalne, muzea etc.

 • zarządcy powierzchni handlowych oraz działy administracji najemców handlowych 

 • zarządcy budynków użyteczności publicznych w szczególności: dworców, lotnisk, hal widowiskowych etc.

 • zarządcy obiektów logistycznych i produkcyjnych 

Dlaczego warto przystąpić do Polskiej Rady Facility Management?

Przystępując do Polskiej Rady Facility Management, Twoja organizacja ma szansę uczestniczyć w procesie edukowania rynku, standaryzacji i normalizacji pomiędzy rykiem dostawców i odbiorców. To niepowtarzalna okazja by pozycjonować się w roli eksperta i uczestniczyć w pracach na rzecz doskonalenia rynku i budowania trwałych relacji z obecnymi i przyszłymi partnerami biznesowymi. Wszystko to w ramach profesjonalnego środowiska do wymiany poglądów, dzielenia się wiedzą i wzajemnego doskonalenia w ramach organizowanych grup roboczych, komisji, eventów oraz tworzenia dokumentów i materiałów specjalistycznych. 

Jak przystąpić do Polskiej Rady Facility Management?

Jako organizacja masz prawo do współdziałania z PRFM w dwóch możliwych opcjach:

 • Członka Polskiej Rady Facility Management- (składka roczna 12600 PLN) z możliwością wyznaczenia 4 delegatów z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu.

 • Partnera Wspierającego Polskiej Rady Facility Management- (składka roczna 8800 PLN) z możliwością wyznaczenia 2 delegatów z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu 

W zależności od wybranej opcji będziesz w stanie zaangażować określoną liczbę swoich pracowników w ważne dla Ciebie projekty lub zaproponować swoje. Dzięki swoim głosom uzyskasz również bezpośredni wpływ na kształtowanie się polityki PRFM poprzez wybór zarządu i głosowanie nad losem waznych dla Ciebie projektów.

Jak wygląda proces rejestracji w Polskiej Radzie Facility Management?

 1. Wypełnij formularz rejestracyjny i odeślij go na adres biuro@prfm.pl

 2. Po uzyskaniu rekomendacji, dokonaj płatności składki członkowskiej na konto PRFM

 3. Na najbliższym Zebraniu Zarządu PRFM Twoja kandydatura zostanie rozpatrzona.

bottom of page