GRUPY DORADCZE

Prezentujemy propozycje Grup Doradczych, za pomocą których zamierzamy realizować pierwsze wyzwania niezbędne do osiągania celów statutowych Polskiej Rady Facility Management.  

Nabór do poszczególnych grup potrwa do 9 lutego 2018 roku. Udział w grupach jest dobrowolny i a ich sukces zależy od zaangażowania Delegatów oraz poszczególnych Przewodniczących, którzy poprowadzą ich prace.

Pamiętajmy, że charakter grup może być czasowy a ich funkcja powinna polegać na tworzeniu konkretnych rozwiązań i osiąganiu celów wyznaczonych przez Zarząd PRFM. W zależności od grupy będą to zatem: dokumenty, badania, listy, rekomendacje, katalogi, eventy branżowe, zalecenia oraz artykuły branżowe.

Wszelkie kandydatury zarówno - Członków Grup roboczych oraz Prowadzących są przyjmowane drogą elektroniczną na adres: krzysztofkogut@prfm.pl telefonicznie (608 852 900) jak i podczas spotkań bezpośrednich i będą publikowane na poniższej liście aby każdy Członek i Delegat miał do niej stały wgląd.

Dyskusje i prace odbywać się będą zaróno podczas spotkań bezpośrednich jak i w dedykowanym dziale na forum internetowym PRFM.

Wszelkie narzędzia oraz niezbędne materiały do pracy wraz z asystą redaktorską, organizacyjną oraz promocyjną Przewodniczący Grup otrzymają od Zarządu PRFM po ustaleniu pierwszych składów Grup Doradczych.

Pierwsze dyskusje na temat sklądów i zadań grup roboczych odbędą się na spotkaniu 9.01.2017 (wiecej szczegółów na stronie newsów PRFM i w zapowiedziach mailowych) 

1) Grupa ds. Edukacji

Zadania:

 • Współpraca z uczelniami wyższymi przy współtworzeniu kierunków dla branży FM.

 • Promocja branży FM wśród absolwentów- projekt ogólnopolskiego systemu praktyk.

 • Integracja środowisk akademickich i tworzenie platformy z rynkiem komercyjnym. 

 

Celem grupy jest: 

 • (dokument) Programy szkoleń edukacyjnych dla różnych środowisk zawierający listę porządnaych umiejętności i kompetencji.

 • (dokument) Rekomendowane program dla uczelni wyższych  (opis kompetencje, umiejętności, przedmioty działy)​​

 

Przewodniczący - Tadeusz Sztop - Delegat niezależny

Członek 1 - Michał Nowak (Sodexo)

Członek 2 - Andrzej Kotarba (Gegenbauer)

Członek 3 - Martyna Kryjan (Spie)

Członek 4 - Krystyna Helińska (Okin)

Członek 5 - Tomasz Pałka (Caverion)

Członek 6 - Marek Krauze (Gegenbauer)

Członek 7 - Daniel Małysa (Gegenbauer)

Członek 8 - Paweł Wiśniewski (Apleona)

2) Grupa ds. Obiektów Użyteczności Publicznej

 

Zadania:

 • Określenie zapotrzebowania na wiedzę z obszaru usług FM wśród przedstawicieli administracji publicznej.

 • Upowszechnianie idei FM w środowiskach rządowych

 • Stworzenie zaleceń i porad dla administracji publicznej w obszarze najlepszych praktyk FM

 • Promowanie idei outsourcingu w administracji publicznej

 • Wpisanie PRFM na listę Lobbingową w ewidencji Kancelarii Sejmu

 • Wpisanie zawodu FM na listę Klasyfikacji Zawodów i Specjalności do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług

 

Celem grupy jest:

 • (dokument) Rekomendowany model realizacji usług facility management na rynku administracji publicznej (zarządzanie zmianą, korzyści ekonomiczne i jakościowe z wejścia w taki model)

Przewodniczący - Adam Polanowski - ekspert niezależny

Członek 1 - Maciej Mielecki (Spie)

Członek 2 - Grzegorz Heliński (Okin)

Członek 3 - Jarosław Ronc (Inwemer)

Członek 4 - Andrzej Zalega (PZN)

Członek 5 - Tomasz Łuszczewski (Apleona)

3) Grupa ds. Standaryzacji

  

Zadania:

 • Standaryzacja procesu przetargowego na usługi z obszaru FM.

 • Promocja norm i standardów światowych w środowisku FM i wśród klientów – celem wyboru najlepszych, prorozwojowych standardów z obszaru FM.

 • Normalizacja i standaryzacja w zakresie słownictwa branżowego.

 • Wstępna platforma do benchmarkingu.

 • Stworzenie kodeksu etyki zawodowej dla zawodu facility managera.

 

​Celem grupy jest: 

 • (dokument) Standaryzacja procesu przetargowego z perspektywy klienta – katalog dostępnych usług z branży FM  

 

Przewodniczący - Zbigniew Mazurek - Menpresa

Członek 1 - Konrad Myśliński (4 Optima)

Członek 2 - Olga Buga (Spie)

Członek 3 - Tadeusz Sztop (Dussmann)

Członek 4 - Hubert Szymański (Dussmann)

Członek 5 - Mariusz Kozicki (Apleona)

Członek 6 - Artur Morawski (Inwemer)

Członek 7 - Robert Słaby (FM Solutions)

Członek 8 - Jacek Gola (Gegenbauer)

Członek 9 - Patryk Golon (Sodexo)

Członek 10 - Piotr Słomka (Delegat niezależny)

Członek 11 - Mariusz Kozicki (Apleona)

Członek 12 - Włodzimierz Galecki (Kl¨h)

4) Grupa ds. Inteligentnego FM

Zadania: 

 • Określenie katalogu narzędzi i rozwiązań z obszaru IT wchodzącego w obszar zainteresowania FM zarówno teraz jak i w przyszłości.

 • Organizowanie spotkań z przedstawicielami świata technologii oraz inwestorów i deweloperów z rynkiem FM.

 • Tworzenie standardów w obszarze rozwiązań IT dla rynku FM.

 • Analiza rynku pod kątem smart cities i tworzenie zaleceń dla administracji publicznej.

Celem grupy jest: 

 • (dokument) Rekomendacje w wykorzystaniu inteligentnych technologii w doskonaleniu modelu FM w celu zmniejszenia kosztów oraz poprawy efektywności i jakości świadczonych usług. (katalog technologii i oprogramowania)

 

Przewodniczący - Artut Morawski - Inwemer

Członek 1 - Konrad Myśliński (4 Optima)

Członek 2 - Grzegorz Pióro (Spie)

Członek 3 - Hubert Szymański (Dussmann)

Członek 4 - Magdalena Kniszner (Lockus)

Członek 5 - Waldemar Tkaczyk (Caverion)

Członek 6 - Daniel Małysa (Gegenbauer)

Członek 7 - Maciej Wiśniewski (Loredo RES)

Członek 8 - Mirosław Romanik (Engie)

Członek 9 - Mikołaj Kusiak (Delegat niezależny)

Członek 10 - Maciej Bogucki (Gegenbauer)

5) Grupa ds. HR dla Facility Management

Zadania: 

 • Badania zapotrzebowania na specjalistów z określonych dziedzin wśród firm z branży FM

 • Tworzenie list pożądanych kompetencji 

 • Promocja branży FM jako stabilnego pracodawcy

 • Zachęcanie środowisk akademickich i średnioszkolnych do wiązania swojej kariery zawodowej z branżą FM

 • Nawiązanie współpracy z operatorem pozyskujacym imigrantów zarobkowych na potrzeby branży

 • Wspomaganie branży FM w tworzeniu programów z obsaru Emploer Branding

 • Publikowanie zaleceń branżowych oraz opinii z obszaru zatrudnienia dla branży FM 

 

Celem grupy jest: 

 • (dokument) ogólnopolski system praktyk dla szkół średnich, technicznych, uczelni wyższych.

 

Przewodniczący - WAKAT

Członek 1 - Michał Nowak (Sodexo)

Członek 2 - Iwona Pękala (4 Optima)

Członek 3 - Katarzyna Polonis (Spie)

Członek 4 - Krystyna Helińska (Okin)

Członek 5 - Edyta Wójcik (PZN)

6) Grupa ds. Workplace

Zadania:

 • Opracowanie standardów na rzecz efektywnej organizacji biurowej.

 • Badanie wydajności zespołów w oparciu ankiety przeprowadzane we współpracy z office oraz facility managerami.

 • Stworzeni poradnika przeprowadzania fit-outów.

 • Tworzenie porad i zaleceń dla branży nieruchomości komercyjnych w obszarze biur przyjaznych pracownikowi

 • Dotarcie do deweloperów i architektów w celu przekazania najlepszych praktyk 

 

Celem grupy jest: 

 • (badanie) ankieta satysfakcji pracowników z miejsca pracy a poziom rotacji + powierzchnia netto przypadająca na pracownika

 • (dokument) zalecenia i standardy organizacji miejsca pracy w Polsce. 

 

Przewodniczący - WAKAT

Członek 1 - Iwona Pękala (4 Optima)

Członek 2 - Ewa Ptaszyńska (Spie)

Członek 3 - Rajmund Walas (FM Solutions)

Członek 4 - Magdalena Majchrzak

Członek 5 - Nina Jasiewicz

Członek 6 - Wojciech Krupa

Członek 7 - Piotr Orłowski (Apleona)

 7) Rekomendowana Grupa AUDYTORÓW

 

Zadania:  

 • Stworzenie katalogu ekspertów PRFM, w konkretnych dziedzinach, którzy byliby promowani na stronie stowarzyszenia, odpowiadali na zapytania klientów oraz brali udział w wydarzeniach branżowych, jako niezależny ekspert.

 • Stworzenie zasad przydzielania i odbierania tytułu oficjalnego audytora PRFM

 • Wyłonienie i zbudowanie trzeciej strony rynku  (third parties - doradców) w obszarze FM


Celem grupy jest: 

 • (dokument) Stworzenie kryteriów merytorycznych do przyjmowania audytorów i zasad funkcjonowania audytorów 

 • (dokument) Stworzenie zasad etycznych pracy audytorów

 • (lista) Wytypowanie audytorów (konkretne nazwiska) 

Przewodniczący - Krzysztof Kogut - Real Estate Manager

Członek 1 - Michał Nowak (Sodexo)

Członek 2 - Tadeusz Sztop (Dussmann)

Członek 3 - Krystyna Helińska (Okin)

Członek 4 - Jarosław Ronc (Inwemer)

Członek 5 - Przemysław Światłowski (Inwemer)