top of page

Podążajmy we wspólnym kierunkuWiele już powiedziano na temat roli branży facility management w „nowej”, zmienionej przez pandemię rzeczywistości. Miejsca pracy transformują, a wraz ze zmieniającymi się potrzebami pracodawców, jak i pracowników zmienia się rola firm FM.


Autor: Marta Stańczak, Managing Director Poland, Sodexo


Pracodawcy stoją w obliczu istotnych przemian na wielu poziomach – organizacyjnym, HR-owym i technologicznym. Kluczowe staje się pytanie nie tylko o to jak optymalizować zarządzanie przestrzenią, ale przede wszystkim, jak sprawnie zarządzać nowymi modelami pracy, utrzymać wysokie zaangażowanie pracowników i tworzyć miejsca pracy, które sprzyjają innowacyjności oraz przyciągają talenty. W tej perspektywie firma FM jest kluczowym partnerem w niełatwej drodze transformacji miejsca pracy.


Eksperci FM pomagają klientom zidentyfikować nowe potrzeby pracowników, a następnie w odpowiedni i efektywny sposób od nowa zaprojektować wykorzystanie przestrzeni biurowych. Właściwie zarządzany obiekt podnosi jakość życia osób i pozwala na to, by miejsce pracy stało się przestrzenią pełną „doświadczeń”, nie tylko budynkiem, w którym wykonuje się swoje codzienne obowiązki.


Dodatkowo nigdy wcześniej tak istotne jak teraz nie były kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Widać to po stronie klientów korporacyjnych, którzy dążą do efektywnej realizacji polityk z zakresu Sustainability. Firmy FM dzięki bogatemu know-how mogą wspierać swoich klientów w budowaniu nowych, oczekiwanych standardów. Partner FM śledzi na bieżąco międzynarodowe oraz lokalne regulacje z zakresu dbania o środowisko, aby w oparciu o najnowsze wymogi prawne proponować odpowiednie rozwiązania.


Dla liderów rynku, w jakiejkolwiek branży, kluczowe jest podążanie za obowiązującymi trendami, a także potrzebami klienta. Nie inaczej dzieje się w przypadku obszaru Facility Management, w którym również można zauważyć zmienność oczekiwań, zwłaszcza w obliczu wydarzeń ostatnich 2 lat.


Firma FM to już nie tylko wsparcie dla zarządcy budynku, obsługa techniczna obiektu czy dostawca usług cateringowych. To także, a może nawet przede wszystkim, partner, który, w odpowiedzi na potrzeby pracowników, wskaże najlepsze rozwiązania w dążeniu do budowania przyjaznego miejsca pracy w oparciu o istotne dla zespołu potrzeby i wartości.


Są nimi dzisiaj między innymi: bezpieczeństwo, troska o środowisko, możliwość pracy hybrydowej czy wykorzystanie nowoczesnych technologii. W branży FM niezbędnym elementem współpracy na linii klient – firma FM pozostaje wzajemne zaufanie. Tylko dzięki partnerskiemu podejściu, opartemu na szczerych relacjach, możliwe jest efektywne współdziałanie.


Podzielając wspólne wartości i patrząc w jednym kierunku, można razem tworzyć miejsce pracy, które będzie zarówno komfortową i bezpieczną przestrzenią dla pracowników, jak i efektywnie działającym obiektem z punktu widzenia pracodawcy.


Dodatkowo partnerstwo należy traktować jako kluczowy element strategii, który przynosi wiele korzyści finansowych. W jaki sposób partnerska współpraca przekłada się na optymalizacje kosztowe? Kiedy klient traktuje firmę FM jedynie jako usługodawcę – zewnętrznego kontrahenta – bez dążenia do budowania relacji, bez wątpienia pozostanie niechętny do dyskusji na niektóre tematy. Będzie stronił od szczerych rozmów, obracając się jedynie wokół zamkniętego katalogu spraw, które zgadza się poruszyć.


Przy takim podejściu firma facility management, choćby miała czołowych ekspertów i dostęp do najlepszych rozwiązań na rynku, nie jest w stanie zaoferować klientowi swojego pełnego potencjału, jeśli nie dysponuje pełnym spektrum informacji na temat tego, jak funkcjonuje dany klient, obiekt i jego pracownicy.


Otwarta rozmowa oparta na zaufaniu pozwoli na bardziej dogłębną i krytyczną analizę rozwiązań działających u klienta, a co za tym idzie – na wskazanie obszarów, w których istnieje pole do optymalizacji, także kosztowych.


Wejście w partnerską współpracę z firmą FM powoduje przyjęcie perspektywy podążania we wspólnym kierunku, co wprowadza synergię i zdecydowanie zwiększa potencjał do budowania efektywnie działającego miejsca pracy na wielu płaszczyznach.


Jednym z najważniejszych trendów na rynku FM jest właśnie transformacja współpracy w partnerstwo. Wspólne cele, ich jasność i transparentność wznoszą i będą wznosić świat facility management na wyżyny optymalizacji, innowacyjności i skuteczności w zapewnianiu przyjaznych miejsc pracy.


Tekst pochodzi z raportu Strategiczny Facility Management, który możesz pobrać za darmo tutaj:
Comments


Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page