top of page

Czym jest strategiczny Facilities Management?W ramach struktur organizacji możliwe są różne modele zorganizowania zarządzania obszarem nieruchomości i facilities managementu poprzez stworzenie struktur wewnętrznych współpracujących z zewnętrznymi rozproszonymi lub zintegrowanymi dostawcami usług, lub też w pełni zarządzając tym obszarem w ramach personelu organizacji, co było częstym modelem w okresie przed rokiem 2000.


Autor: Seweryna Afanasjew, prezes zarządu RICS w PolsceDzisiaj przedsiębiorstwa są  raczej gotowe zapłacić premię za wygodę i wartość dodaną, którą są w stanie zaproponować zewnętrzni profesjonalni dostawcy usług z obszaru FM.

W wielu przypadkach też współpraca w ramach modelu zintegrowanego świadczenia usług może okazać się nawet tańsza niż zatrudnienie pełnego personelu do zarządzania wszystkimi umowami o świadczenie usług, jednocześnie minimalizując ich zobowiązania w tym przypadku.

Drzewko funkcji


Nieruchomości są bazą prowadzenia działalności dla organizacji. Biura, centra handlowe, przemysł czy logistyka jednocześnie stanowią największe aktywa firm. Funkcja nazwana Facilites Managementem (dalej FM) to jeden z tych obszarów, których nie zauważamy, dopóki dopóty problem w tym obszarze nie pojawi się w naszym bezpośrednim otoczeniu i nie zacznie przeszkadzać nam w codziennym funkcjonowaniu i użytkowaniu nieruchomości.


Dbaj o aktywa strategicznie


Zobowiązania przedsiębiorstwa wynikające z użytkowania tych aktywów stanowią największą lub drugą po kosztach ludzkich pozycję w budżecie organizacji. Dlatego też kluczem do stworzenia strategii organizacji i wyznaczenia jej celów jest uwzględnienie przez poziom zarządczy także usług FM w zakresie utrzymania i zarządzania nieruchomościami.


Zarządzanie przestrzenią do pracy biurowej, handlowej czy usług przemysłowych i produkcyjnych musi być zsynchronizowane z celami biznesowymi przedsiębiorstwa. Brak wspólnej linii zarządzania w tym zakresie z całą pewnością powoduje wzrost kosztów organizacji, ale również zmniejszenie wydajności, efektywności i produktywności firmy, a nawet może doprowadzić do obniżenia przewagi konkurencyjnej i tym samym osłabienia pozycji rynkowej.

Dlatego usługi FM to dużo więcej niż utrzymanie budynków w dobrym stanie i ich regularna konserwacja. To funkcja nierozłączna z biznesowymi celami strategicznymi organizacji, wspierająca ich realizację co wspomaga maksymalizację korzyści biznesowych i zapewnia uzyskanie wyższej jakości świadczonych usług w stosunku do ponoszonych kosztów.

W przypadku nieruchomości komercyjnych może to być zapewnienie komfortowego środowiska pracy najemcom budynku biurowego, stworzenie efektywnej sprzedażowo przestrzeni dla przedsiębiorcy handlu detalicznego w centrum handlowym lub na ulicy handlowej, dostarczenie sprawnej logistycznie i efektywnej kosztowo przestrzeni magazynowej lub/i produkcyjnej czy też przytulnych wnętrz hotelowych.


Wsparcie na strategicznym poziomie


Prawidłowo zarządzany obszar usług FM to znacznie więcej niż zarządzanie budynkami i usługami i jako taki, odgrywa kluczową rolę dla dobrego i efektywnego zarządzania każdej organizacji zajmującej nieruchomości lub zarządzającej infrastrukturą. Jako funkcja wspierająca, FM ma swoje cele w ramach zarządzania wewnątrz przedsiębiorstwa, ale one muszą być skoordynowane i spójne z misją i celami organizacji oraz innymi zainteresowanymi stronami i interesariuszami. Istnieje bardzo wyraźny, iteracyjny związek między celami korporacyjnymi a planowaniem zasobów, zarządzaniem aktywami i zarządzaniem

obiektami...


Czytaj więcej w naszym raporcie o strategicznym FM. Pobierzesz go zupełnie za darmo tutaj: https://www.prfm.pl/strategicznyfmComments


Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page