top of page

Branża FM w 2021 rosła — jednak na horyzoncie możliwe spowolnienie

Nowy raport Menpresa i PRFM już dostępny!
To już trzecia edycja największej analizy, związanej z wielkością rynku usług FM, jaka ukazuje się na polskim rynku. Analizie poddano oficjalne dane raportowane przez 76 najmiększych dostawców z branży usług FM, których kondycja finansowa stała się bazą do szacowania wielkości całego ryku określanego na 124 miliardy złotych w 2021 roku. Choć dane dotyczą stanu faktycznego sprzed niemal 2 lat, jest to obecnie jedyne i najaktualniejsze krajowe źródło informacji pozwalające w sposób naukowy ocenić skalę zagadnienia jak również ocenić dynamikę zmian zachodzących w FMie.


Branża FM pozostaje stabilna, osiągając szacowany wzrost poziomu przychodów 7,84% w stosunku rok do roku. Biorąc pod uwagę poziom inflacji z końca 2021 wynoszący 5,1% ,można przewidywać, iż analizy kolejnych lat wykażą lekką stagnację. To naturalne w branży, w której średni wskaźnik rentowności sprzedaży netto wynosi 3,53%. Wciąż FM jest ważną i ogromną częścią polskiej gospodarki wynoszącą 4,74% całego polskiego PKB, a jego rola w funkcjonowaniu wszystkich dziedzin gospodarki jest zdecydowanie niedoceniana.


Przypomnijmy, że FM jako funkcja w organizacji jest odpowiedzialna za jakość warunków pracy ludzi i obiektów, a tym samym wspiera osiąganie celów strategicznych każdej organizacji zwłaszcza w obliczu coraz większej presji na transformację energetyczną i ekologiczną przed jaką stają dziś wszystkie zarządy decydujące o długofalowych strategiach swoich organizacji.


Oprócz części analitycznej i szacunków na temat wielkości samego rynku raport zawiera zestawienie wizytówek 76 dostawców usług FM obrazujące ich obecną kondycję, prezentując takie dane jak: przychody ze sprzedaży, sumę aktywów, wielkość firmy i zatrudnienia, zyskowność i marżę, rentowność, poziom zadłużenia, płynność czy cykle obrotowe — pozwalające lepiej zrozumieć sposób działania firm.


Raport to narzędzie szczególnie przydatne dla wymagających zmawiających, którzy dzięki niemu mogą w sposób przekrojowy uzyskać informacje o bieżącej kondycji finansowej swoich oferentów. Z kolei dostawcom z branży FM pozwala o wiele lepiej benchmarkować się z konkurencją — wprowadzając jednoczenie do dyskusji branżowej warstwę bazową, porządkującą kwestie ilościowe umożliwiając jednocześnie poprawę komunikacji w obszarze dyskusji o poprawie modelu jakości dostarczania usług FM na całym rynku.


Polska Rada Facility Management wspiera prace badawcze Wiceprezesa PRFM — Zbigniewa Mazurka oraz właściciela firmy doradczej Menpresa, uznając je za cenne źródło wiedzy na temat branży FM. Tym samym ekskluzywny dostęp do raportu uzyskają wszyscy członkowie stowarzyszenia, a w kolejnych latach planowane są kolejne prace badawcze — rozszerzające problematykę rozważań w FM-ie.


 

Комментарии


Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page