October 22, 2019

Projekt BMS ujmuje problematykę w trzech głównych obszarach funkcjonalnych: technologia – integracja – efektywność, które to obszary stanowią kroki do minimalizacji kosztów, optymalizacji procesów, zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom budynków.

Celem Proje...

June 13, 2019

Szanowni delegaci PRFM, 

Polska Rada Facility Management wraz z RICS oraz IFMA Polska zapraszają do wzięcia udziału w dorocznym spotkaniu RICS w Polsce.

Spotkanie odbędzie się 18 czerwca (wtorek) w godzinach 14:30-21:00 i dotyczyć będzie tematyki zrównoważonego budownict...

June 12, 2019

W środę 5 czerwca 2019 roku, w gościnnej siedzibie Spie Building Solutions, odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Doradczej ds. Technicznego Utrzymania Obiektów. Przewodniczył jej Robert Berliński, niezależny konsultant z obszaru budowy i utrzymania obiektów typu data ce...

June 6, 2019

Walne Zgromadzenie Delegatów PRFM już za nami. 6 czerwca w świetnych humorach i jeszcze lepszych nastrojach, zebrani przystąpili do głosowania porządku obrad po stwierdzeniu kworum przez Komisję Skrutacyjną pod przewodnictwem mecenasa Kamila Stanisławskiego z kancelari...

June 4, 2019

Czwartego czerwca w siedzibie Colliers Polska spotkała się Grupa Doradcza ds. HR. Tym razem na warsztat trafił ambitny projekt przedstawienia siatki zawodów tworzących branżę Facility Management w Polsce, w ramach przejrzystej struktury organizacyjnej. Opracowanie ma n...