June 3, 2019

Majowe spotkanie Grupy Doradczej ds. Workplace posunęło do przodu pracę nad kształtem struktury dokumentu "Przeprowadzka firmy jako początek zmian postrzegania działów FM i administracji wewnątrz organizacji - metody i sposoby wspierające ewolucje działów pomocniczych"...

May 26, 2019

Czas na Walne Zgromadzenie Delegatów PRFM. 

Spotkanie odbędzie się dnia 6 czerwca 2019, od godziny 11:00 w Warszawie, ulica Nowogrodzka 56a, sala 32.

Poniżej znajduje się planowany przebieg spotkania i najważniejsze jego punkty:

  1. Otwarcie obrad II Zwyczajnego Walnego Z...

May 15, 2019

Pierwsze spotkanie Grupy doradczej ds. Technicznego Utrzymania Obiektów (TUO)
przy Polskiej Radzie Facility Management odbędzie się już 5 czerwca w Warszawie. 
Jej celem będzie stworzenie lub adaptacja standardu technicznej obsługi obiektów na potrzeby polski...

April 26, 2019

Kolejne spotkanie Grupy Doradczej ds. HR odbędzie się już 4 czerwca (wtorek) 
w biurze Cooliers Polska przy placu Piłsudskiego 3 w Warszawie.

 

Na ostatnim spotkaniu poruszony został temat wartości, jakie oferuje młodym ludziom branża FM oraz co konkretnie mogłyby zyska...

April 25, 2019

Już niebawem spotkamy się na Walnym Zebraniu Delegatów, które odbędzie
się 
6 czerwca (czwartek) w godzinach 11:00 - 15:00 w Warszawie.

W maju zostanie wysłana szczegółowa agenda naszego spotkania.