top of page

Umiar energetyczny – kompromis pomiędzy oszczędzaniem energii a komfortemO ile indywidualny odbiorca energii elektrycznej czy paliwa gazowego z racji działań rządu nie odczuwa aż tak dotkliwie skutków wzrostu cen energii elektrycznej i mediów grzewczych na światowych rynkach, o tyle szeroko pojęty biznes nie korzysta z takiego przywileju. Ceny energii mają w wielu branżach bardzo duży udział w koszcie produkowanych towarów lub świadczonych usług. Inwestycje energooszczędne realizowane przed 2022 r., dla których okres zwrotu wynosił 7-10 lat, teraz spłacają się zdecydowanie szybciej. Nieopłacalne kiedyś pomysły na oszczędzanie energii obecnie łatwo znajdują środki finansowe na ich realizację.


Jak na wzrost cen energii powinna reagować branża Facility Management, a jak indywidualni odbiorcy? Swoją opinią na ten temat dzieli się z nami Andrzej Osiak, specjalista ds. efektywności energetycznej w spółce ENGIE Services.


– Od 2022 r. koncern ENGIE realizuje strategię, która ma na celu zachowanie umiaru energetycznego – „Sobriety Plan”. Zwiększanie efektywności energetycznej rozumie się, i słusznie, jako realizację działań inwestycyjnych zmierzających do ograniczenia zużycia energii. Natomiast „Sobriety Plan” adresujemy indywidualnych odbiorców energii i do pracowników, zajmujących się eksploatacją instalacji i urządzeń energetycznych.


Kładziemy w nim nacisk na działania osób fizycznych, które mają służyć zachowaniu umiaru w korzystaniu z energii. Nie chodzi przecież o to, by z energii w ogóle nie korzystać, ale by ją wykorzystywać w sposób oszczędny i racjonalny. „Umiar energetyczny” rozumiemy tu jako kompromis pomiędzy naszymi oczekiwaniami co do komfortu a wymaganiem oszczędzania energii. Jako prosty przykład takich działań podam właściwy sposób regulowania temperatury w pomieszczeniach – nieprzegrzewanie ich w sezonie grzewczym oraz nieprzechładzanie w okresie chłodniczym. Sprawa jest niebagatelna, ponieważ dotyczy milionów ludzi korzystających z instalacji ogrzewczych i chłodniczych.


Badania naukowe wskazują, że obniżenie temperatury w pomieszczeniach tylko o 1°C w sezonie grzewczym przekłada się na zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 6-7%. Podobny efekt energetyczny przynosi zwiększenie o 1°C temperatury w pomieszczeniu w sezonie chłodniczym.

W siedzibie biura ENGIE w Paryżu (obiekt T1 w dzielnicy La Defense, wysokość 185 m, powierzchnia 70 000 m2) podczas obecnego sezonu grzewczego zmniejszono minimalną temperaturę pomieszczeń biurowych z 20°C do 19°C. Z kolei w sezonie chłodniczym – minimalna temperatura pomieszczeń zostanie zwiększona do 23°C. W serwerowniach budynku, wynajmowanego w całości przez koncern, podniesiono temperaturę z 20°C do 23°C.


Wykaz działań energooszczędnych umieszczonych w „Sobriety Plan” zawiera nie tylko tak oczywiste działania, jak wyłączanie zbędnego oświetlenia, zmniejszanie nastaw temperatury w sezonie grzewczym w nocy oraz w czasie weekendów czy świąt, stosowanie harmonogramów pracy różnych urządzeń przewidujących ich wyłączanie lub zmniejszanie wydajności. Przewiduje również ograniczenie dostępności ciepłej wody użytkowej jedynie do kuchni i natrysków.


Plan wymienia oprócz tego także zwiększenie czasu pracy zdalnej w celu zmniejszenia zużycia paliw przez transport indywidualny i publiczny. Zostały także ujęte w nim nieszablonowe działania, np. ograniczenie liczby wysyłanych e-maili czy okresowe usuwanie z poczty elektronicznej nieistotnych wiadomości oraz niepotrzebnych danych, których przechowywanie wpływa na energię zużywaną zarówno przez komputery indywidualne, jak i przez serwery „firmowych chmur” znajdujące się w Data Centers. Program przewiduje przenoszenie biur do budynków o wysokiej efektywności energetycznej. Celem strategicznym ENGIE jest całkowite zastąpienie do 2025 r. energii uzyskiwanej z paliw kopalnych energią uzyskiwaną ze źródeł odnawialnych – mówi Andrzej Osiak.


Polska Rada Facility Management wśród swoich członków ma wielu przedstawicieli przedsiębiorstw, które oprócz świadczenia usług obsługi technicznej, oferują również usługi z zakresu zwiększania efektywności energetycznej budynków komercyjnych i użyteczności publicznej. Pomiędzy nimi znajduje się spółka ENGIE Services, która od ponad 20 lat swoje działania z tego zakresu realizuje m.in. w obiektach przemysłowych i logistycznych, biurowych, handlowych, komunalnych oraz w obiektach przeznaczonych do przechowywania i przetwarzania danych (Data Centers). ENGIE Services jest częścią międzynarodowego koncernu ENGIE. Już sama skala działalności korporacji robi wrażenie. ENGIE jest obecne w 26 krajach na całym świecie, zatrudnia ponad 102 tys. pracowników. Koncern jest światowym liderem w zakresie produkcji niskoemisyjnej energii oraz świadczonych usług energetycznych. Grupowa strategia zakłada przyspieszenie przejścia do świata neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla poprzez w pierwszej kolejności zmniejszenie zużycia energii a w dalszej zastąpienie energii pochodzącej z paliw kopalnych energią ze źródeł odnawialnych przyjaznych dla środowiska.


Polskie spółki ENGIE realizują w naszym kraju cele zgodne ze strategią właściciela. Zatrudniają ponad 1000 pracowników. Zakres działalności obejmuje m.in. obsługę techniczną obiektów, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja instalacji fotowoltaicznych (o mocy powyżej 50kWp), hurtowy obrót energią elektryczną, produkcję i dostawę ciepła, sprzedaż energii dla odbiorców końcowych oraz zarządzanie portfelem energii i produktów powiązanych na rzecz klientów.


Kommentare


Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page