top of page

Pobierz darmowy komunikat DSO w języku ukraińskim


Według ostatnich danych, w Polsce przebywa około 3,5 mln obywateli Ukrainy. Tej informacji nie mogą zbagatelizować osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej.

Warto zatem rozważyć, aby w przypadku alarmu pożarowego, systemy nadające automatycznie komunikat wzywający do ewakuacji (DSO) emitowały komunikat również w języku ukraińskim.

Nadawanie komunikatów przez dźwiękowe systemy ostrzegawcze w kilku językach nie jest żadnym problemem.

Dla wszystkich, którzy nie dysponują taką wersją językową, firma ela-compil przygotowała taki komunikat.

Plik z nagranym komunikatem zostaje udostępniony bezpłatnie po rejestracji w poniższym formularzu:

Link do rejestracji po nagranie: https://forms.gle/2Ryyp4uH3gvqoGzW8

Treść komunikatu w języku polskim:

„Proszę o uwagę! Proszę o uwagę!

Ten sygnał oznacza wykrycie zagrożenia pożarem.

Proszę niezwłocznie opuścić budynek udając się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego.

Proszę nie powracać do budynku, aż do odwołania alarmu przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w tutejszym budynku.”

Treść komunikatu w języku ukraińskim:

"Увага увага!

Цей сигнал означає пожежну тривогу!

Будь ласка, терміново покиньте будівлю та направляйтесь у сторону найближчого евакуаційного виходу!

Будь ласка не повертайтесь до будівлі до моменту відбою тревоги відповідальною за безпеку людей особою."

Wyróżnione posty