top of page

IV Walne Zgromadzenie Delegatów PRFM już 25 maja!

Zarząd i Komisja Rewizyjna Polskiej Rady Facility Management zapraszają wszystkich Delegatów Rady do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Spotkanie odbędzie się w formule online 25 maja w godz. 10.00 -11.30.


Podczas spotkania zostanie przedstawione m.in. sprawozdanie merytoryczne Zarządu i sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za rok 2021 razem z oceną przedmiotowych sprawozdań. Swoje sprawozdanie za ubiegły rok zaprezentuje też Komisja Rewizyjna.


Zaplanowane jest także głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu stowarzyszenia. Osoby uczestniczące w zebraniu dowiedzą się też, nad czym aktualnie pracują Grupy Doradcze i jaki jest plan Polskiej Rady Facility Management na rok 2022.


Poniżej przedstawiamy agendę spotkania:


 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Zebrania.

 3. Sporządzenie listy obecności.

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 5. Przedstawienie porządku obrad.

 6. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.

 7. Przyjęcie porządku obrad.

 8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021 wraz z oceną przedmiotowych sprawozdań.

 9. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021.

 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021.

 11. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021.

 12. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021.

 13. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021.

 14. Przedstawienie propozycji Zarządu w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia prezesa Zarządu.

 15. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia prezesa Zarządu..

 16. Omówienie bieżących projektów w Grupach Doradczych.

 17. Omówienie strategii działania na rok 2022.

 18. Wolne wnioski.

 19. Zamknięcie Zebrania.

Serdecznie zapraszamy do wszystkich Delegatów do wzięcia udziału! Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu: angelikamajkut@prfm.pl

Comments


Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page