top of page

Solidarność w czasach kryzysu

Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Gdańsk 23.03.2020.

Polska Rada Facility Management apeluje o solidarność i pisze do Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego oraz Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz o natychmiastowe działania na rzecz wsparcia przedsiębiorstw z sektora FM i jego pracowników. Przedłużający się stan zagrożenia epidemiologicznego ma dramatyczny wpływ na funkcjonowanie całego sektora.

Zarząd PRFM wraz z wszystkimi firmami członkowskimi postanowił wystosować pismo do Rządu RP z apelem o wsparcie sektora działaniami mającymi chronić z jednej strony interes pracowników a z drugiej biznes usługodawców oraz klientów. W konsultacjach nad dokumentem wzięło udział ponad 16 podmiotów reprezentujących pracodawców zatrudniających blisko 100 000 pracowników w całym kraju. Wielkość całej branży razem z podwykonawcami szacowana jest na około 1 miliona pracowników, którzy swoją codzienną pracą wspierają każdy rodzaj organizacji jakie operuje na terenie Polski.

Do strony zamawiającej

Rada kieruje swój apel również do strony zamawiającej na rynku usług FM czyli do działów zarządzania i utrzymania nieruchomościami, Facility, Property i Asset Managementu, administracji, wsparcia, operacji oraz zarządów firm. w którym apeluje o:

  1. Bieżące ujawnienie informacji o zachorowaniach w obiektach naszych klientów

  2. Racjonalne wykorzystanie naszych zasobów ludzkich w bieżącej obsłudze kontraktów.

  3. Wykorzystanie zaistniałej sytuacji do przeprowadzenia prac mających na celu lepsze przygotowanie środowiska obiektowego do ponownego przyjęcia pracowników

  4. Rzetelne traktowanie dostawców usług i rozumienie życiowej sytuacji ich pracowników

 

O Polskiej Radzie Facility Management

Polska Rada Facility Management (PRFM) jest organizacją branżową której celem jest podnoszenie standardów funkcjonowania rynku Facility Management w Polsce. Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do profesjonalizacji całego sektora FM, tym samym głęboko i inteligentnie wspierając biznes podstawowy wszystkich firm i organizacji, chcących wykorzystywać dobrodziejstwa zintegrowanego obszaru usług, miejsc, ludzi i procesów.

Członkowie

Naszymi członkami są liderzy polskiej branży FM oraz niezależni eksperci rynkowi. Tworzymy jeden organizm, który angażuje najbardziej doświadczonych graczy z branży. Radę tworzy obecnie blisko 100 Delegatów –ekspertów współpracujących przy tworzeniu wysokiej jakości opracowań merytorycznych, standardów, zaleceń, rekomendacji branżowych, programów edukacyjnych, systemów praktyk oraz analiz i badań branżowych.

Misja

Naszą misją jest podejmowanie skutecznych i skoordynowanych działań zmierzających do konsolidacji branży i edukacji klientów, przede wszystkim sektora nieruchomości komercyjnych oraz rynku obiektów publicznych. Promujemy najlepsze praktyki biznesowe, a także najskuteczniejsze modele funkcjonowania Facility Managementu we wszystkich organizacjach. W obszarze naszych zainteresowań znajdują się przede wszystkim obiekty biurowe, centra handlowe, fabryki i magazyny logistyczne oraz obiekty użyteczności publicznej

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page