top of page

II Walne Zgromadzenie Delegatów PRFM - Agenda spotkania

Czas na Walne Zgromadzenie Delegatów PRFM.

Spotkanie odbędzie się dnia 6 czerwca 2019, od godziny 11:00 w Warszawie, ulica Nowogrodzka 56a, sala 32.

Poniżej znajduje się planowany przebieg spotkania i najważniejsze jego punkty:

 1. Otwarcie obrad II Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Delegatów.

 2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji skrutacyjnej i wybór Komisji skrutacyjnej.

 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zebrania i wybór Przewodniczącego Zebrania.

 4. Informacja Przewodniczącego o udzielonych pełnomocnictwach i stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za 2018 r.

 7. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2018 r.

 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

 9. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018 r.

 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu za rok 2018.

 11. Zgłaszanie kandydatów do uzupełnienia Zarządu.

 12. Głosowanie i podjęcie uchwały o wyborze uzupełniającym do Zarządu.

 13. Zgłaszanie kandydatów do uzupełnienia Komisji Rewizyjnej.

 14. Głosowanie i podjęcie uchwały o wyborze uzupełniającym do Komisji Rewizyjnej.

 15. Głosowanie i podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd PRFM do określania kryteriów dla kandydatów na Członków stowarzyszenia.

 16. Dyskusja nad propozycja Zarządu w sprawie zmian w wysokości składek członkowskich.

 17. Głosowanie nad uchwałą ustalającą wysokość składek członkowskich.

 18. Informacja zarządu na temat planu działań na rok 2019.

 19. Wolne wnioski.

 20. Zamknięcie obrad II Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Delegatów.

Zapraszamy wszystkich Delegatów do udziału!

Rejestracja: biuro@prfm.pl +48 531 844 102

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page