top of page

Pierwszy dokument PRFM idzie do konsultacji

Blisko 40 osób wzięło udział w spotkaniu Polskiej Rady Facility Management na którym Zarząd PRFM przedstawił strukturę dokumentu startowego opisującego najważniejsze zagadnienia dla branży Facility Management.

Ponad 7 godzinne spotkanie wypełnione było dyskusjami i żywą polemiką na temat metod i pomysłów na promocję sektora FM zwłaszcza po stronie klienckiej jak i wśród różnych innych środowisk biznesowych. Delegaci poszukiwali najlepszych ścieżek budowania świadomości o profesji prawdziwego Facility Managera jak również silnie rozważali funkcje dostawców oraz strony popytowej w planowaniu i dostarczaniu usług FM.

Nowy dokument będzie zawierał 10 rozdziałów kompleksowo opisujących branżę FM na różnych płaszczyznach rozumienia. To pierwsza tego typu publikacja branżowa, która będzie pozwalała o wiele lepiej zrozumieć w jakich relacjach pozostają najważniejsi aktorzy tego sektora, jakie są najważniejsze wartości dostarczane przez jego ekspertów a także dlaczego usługi FM powinny mieć wsparcie strategiczne w każdym typie organizacji.

Dokument trafi do konsultacji już na początku marca. A jego publikacja planowana jest w dalszej części roku.

Zarząd Polskiej Rady Facility Management wychodzi z założenia, że do dalszego rozwoju stowarzyszenia oraz branży niezbędne jest spójne podejście integracyjne również w przestrzeni nazewnictwa i terminologii – czemu służyć ma publikacja.

Wstępna struktura rozdziałów “dokumentu startowego”

I. Polska Rada Facility Management

 • O nas

 • Poznaj nasz ustrój

 • Misja

 • Członkowie

 • Rola PRFM w podnoszeniu pozycji działów FM wewnątrz organizacji.

 • Edukacja priorytetem PRFM.

 • Standaryzacja wielkim wyzwaniem dla całej branży.

 • Etyka - kształtowanie i upowszechnianie kodeksu etyki zawodowej Facility Managera.

Cel rozdziału

 • Przedstawienie Stowarzyszenia

 • Prezentacja Członków

 • Prezentacja misji i celów stowarzyszenia

II. Podstawy rozumienia terminu Facility Management

 • Od abstrakcji do zmaterializowanej usługi

 • Czym jest Facility Management? Zrozumieć strategiczną perspektywę

 • Terminologia

 • Definicja uznawana przez Polską Radę Facility Management

 • Wykładnia językowa

 • Wykładnia biznesowa

 • Wartości dla biznesu podstawowego jakie dostarcza Facility Management

Cel rozdziału

 • Wyjaśnienie ustandaryzowanej definicji FM

 • Wspólna promocja terminu

 • Określenie kategorii wartości dla biznesu podstawowego na szerokim polu

III. Pokrewieństwa FM z innymi dziedzinami biznesowymi

 • Facility Management a Property Management – różnice i cechy wspólne

 • Asset Management a Facility Management – różnice.

 • Facility Manager a Dyrektor administracyjny (w ukończeniu)

Cel rozdziału

 • Rozróżnienie FM od PM

 • Rozróżnienie FM od AM

 • Rozróżnienie FM od dyr. administracyjnego

 • Pokazanie nowej jakości profesji FM i wyróżnienie jej na tle innych!

IV. Relacje w procesie świadczenia usług FM

 • Zarządzanie zapotrzebowaniem

 • Dostarczenie i realizacja usług FM

 • Poziom planowania i realizacji usługi FM

 • Zarządzanie zapotrzebowaniem - procesy odbiorcy

 • Dostarczenie usługi FM - procesy dostawcy

 • Trzy poziomy zarządzania i planowania a dostarczanie usług FM.

Cel rozdziału

 • Wprowadzenie terminu demand side - “wciągniecie” w FM - strony zamawiającej

 • Podniesienie rangi planowania usług FM do poziomu strategicznego

 • Schemat relacji w FM na 3 poziomach!

V. Dwa podejścia do podziału usług FM

 • Z punktu widzenia KPMG

 • (focus na badaniu dużych klientów)

 • Cztery główne obszary potrzeb klientów FM

 • Co w FMie jest najczęściej outsourcowane?

 • Podział USŁUG uwzględniający wiodącą rolę funkcji centralnych preferowany przez PRFM)

 • Tutaj podział usług

Cel rozdziału

 • Wspólna struktura podziału usług dla branży FM

 • Wybicie usług managerskich, centralnych

 • Powołanie się na ogólnoświatowe badania o trendach w outsourcingu i współdzieleniu - wspólny front działań dla dostawców i zamawiających

VI. Dlaczego dla integracji obszaru FM niezbędne jest wsparcie strategiczne?

 • Dlaczego warto obrać kierunek na transformację i integrację swoich działów FM?

 • Facility Management to nie pojedyncza usługa.

 • Kluczowa rola dostawców usług FM

 • Dlaczego warto stale pracować nad swoim kontraktem FM i dążyć do maksymalnej integracji?

Cel rozdziału

 • Wyraźne wskazanie na kierunek integracyjny - pod jednym kierownictwem

 • FM to nie pojedyncza usługa - FM services- uświadomienie.

 • Podkreślenie roli strategicznego wsparcia przy integracji usług FM

VII. Zawód Facility Managera i organizacja działów FM.

 • Kto w organizacjach realizuje zadania z obszaru FM?

 • Mapa zawodów i umiejętności związanych z Facility Managementem

 • Czym zajmują się współcześni Facility Managerowie ?

 • Stanowiska w świecie FM

 • Szacowna całkowita liczba osób zatrudnionych w sektorze FM

Cel rozdziału

 • Wyraźne wskazanie kto realizuje usługę FM - wewnątrz organizacji

 • Zmapowanie zawodów w świecie FM

 • Wskazanie na jakim poziomie kompetencji następuje integracja

 • Wskazanie koszyków kompetencji

 • Oszacowanie liczby zatrudnionych na prostych stanowiskach usługowych i managerskich

VIII. Rozdział od organizacji partnerskich

 • tbd Tbd.

IX. FM Service Delivery Models - modele dostarczania usług FM

 • Czynniki wpływające na wybór odpowiedniego modelu dostarczania usług

 • Rodzaje modeli dostarczania usług FM

 • Full inhouse

 • Pojedyncze serwisy – dostarczane przez różnych dostawców

 • Pojedyncze serwisy – dostarczane przez jednego dostawcę

 • Zintegrowany FM

 • Total FM

 • Konsultant zarządzający

 • Integrator FM

 • Podejście hybrydowe

Cel rozdziału

 • Wykazanie w jakich modelach może być dostarczana usługa FM (od prostych do złożonych)

 • Określenie czynników mających wpływ na wybór modelu

X. Rozwój rynku FM w Polsce

 • Rynek FM I generacji (centrum kosztów)

 • Rynek FM II generacji

 • Rynek FM III generacji (centrum innowacji)

 • Rynek FM IV generacji

 • Rynek FM V generacji

Cel rozdziału

 • Próba wskazania kierunków transformacji branży

 • Próba określenia głównych mierników rozwoju i dojrzałości branży

 • Wskazanie istotnych trendów przyszłości.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page