top of page

Grupy Doradcze ds. Edukacji, HR i Workplace łączą siły!

24 stycznia w gościnnej sali Bloom w siedzibie Colliers Polska odbyło się spotkanie Grupy ds. HR pod przewodnictwem Joanny Kozarzewskiej, która została wyjątkowo wzmocniona udziałem Tadeusza Sztopa z Grupy Doradczej ds. Edukacji oraz Niny Jasiewicz z Grupy Doradczej ds. Workplace.

Spotkanie poświęcone było analizie zarysu programu edukacyjnego stworzonego przez Grupę Edukacyjną. Szczególną uwagę zwróciliśmy na obszar kompetencji managerskich oraz umiejętności użytecznych z typowo FMowego punktu widzenia.

Po raz pierwszy Grupa ds. HR miała okazję poznać program edukacyjny, którego celem jest podniesienie kompetencji każdego Facility Managera chcące odbyć studia podyplomowe z tego zakresu.

Równie ważnym elementem dyskusji były rozważania na temat promocji zawodów FMowych w kontekście trudności z pozyskaniem specjalistów z rynku pracy oraz sposoby zachęcania nowych adeptów sztuki FM do ściślejszego wiązania swojej przyszłości z tym rynkiem.

Kolejne spotkanie planowane jest na 28 lutego.!

W spotkaniu udział wzięli, od prawej:

  • Nina Jasiewicz, Merck

  • Katarzyna Polonis, SPIE Polska

  • Elżbieta Kretkiewicz, General Property

  • Tadeusz Sztop, Ever Grupa

  • Wiktoria Bożek, Hays

  • Joanna Kozarzewska, Colliers

  • Karolina Orzelska, HRK

  • Krzysztof Grajek, Sodeexo

  • Krzysztof Kogut, PRFM

  • Katarzyna Jaszczuk, Inwemer

Wyróżnione posty