top of page

Warsztaty z prawa pracy dla członków PRFM

Serdecznie zapaszmy przedstawicieli działów kadr i HR wszystkich członków i partnerów wspierających PRFM, na warsztaty związane z prawem pracy, które poprowadzi Katarzyna Kamińska z kancelarii Argon Legal. Spotkanie odbędzie się 13 listopada w siedzibie kancelarii przy ulicy Puławska 39/30 w Warszawie w godzinach 11:00 – 14:30. Aby spotkanie było ciekawie i praktycznie, zostanie wzbogacone o praktyczne przykłady z orzecznictwa.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: krzysztofkogut@prfm.pl

Oto program spotkania:

Część I

Zakaz konkurencji

 • Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy

 • Złamanie zakazu a czyn nieuczciwej konkurencji

 • Przesłanki i zasady stosowania zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia

 • Zakaz konkurencji a ochrona informacji poufnych – nowe zasady

Część II

Przejście zakładu pracy

 • Kiedy dochodzi do przejścia zakładu pracy

 • Tryb przejścia pracowników

 • Skutki prawne przejścia

 • Przejście zakładu pracy a outsourcing

Rozwiązywanie stosunków pracy

Część III

Porozumienia i umowy terminowe

 • Zdarzenia powodujące rozwiązanie stosunku pracy

 • Czy i kiedy pracownik może uchylić się od porozumienia

 • Umowy terminowe

Wypowiadanie umów o pracę

 • Zasady wypowiadania umów o pracę

 • Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie

 • Skutki niedochowania trybu wypowiedzenia

Ustawa o zwolnieniach grupowych

 • Przesłanki zastosowania ustawy o zwolnieniach grupowych

 • Tryb zwolnień grupowych

 • Zwolnienia indywidualne

 • Konsekwencje i wskazówki dla pracodawcy

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

 • Przesłanki i tryb zwolnienia dyscyplinarnego

 • Przyczyny uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne

 • Przesłanki rozwiązania umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika

 • Rozwiązanie umowy przez pracownika – przesłanki i konsekwencje

Warsztaty poprowadzi Katarzyna Kamińska

Katarzyna Kamińska specjalizuje się w prawie pracy. W ramach tego obszaru do jej kompetencji należy bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych, obejmujące przygotowywanie dokumentów z zakresu prawa pracy oraz prowadzenie sporów pracowniczych. Jej doświadczenie obejmuje także kwestie związane kontraktami menedżerskimi oraz zatrudnianiem cudzoziemców.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego – ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Zarządzania.

Przed dołączeniem do zespołu Argon Legal pracowała dla polskich kancelarii i świadcząc bieżące doradztwo prawne dla podmiotów gospodarczych oraz prowadząc postępowania sądowe.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page