top of page

IFMA Polska i Polska Rada Facility Management podpisują list intencyjny o wzajemnej współpracy!

Dwie największe w Polsce organizacje wspierające i edukujące sektor FM podejmują współpracę mającą na względzie konsolidację środowisk branżowych oraz podjęcie szerokiego dialogu zmierzającego do podnoszenia standardów funkcjonowania rynku FM w Polsce.

Dla polskiej branży FM to bardzo ważne wydarzenie bowiem to znak, że kluczowe stowarzyszenia skupiające profesjonalistów obsługujących wszystkie obszary nieruchomości w kraju będą dążyły do ujednolicenia rynku, oraz że będą podejmowały skoordynowaną współprace w celu podnoszenia poziomu profesji jaką jest facility management.

List intencyjny o współpracy nakreśla trzy główne obszary, w których stowarzyszenia będą działy na rzecz poprawy sytuacji w branży FM. Chodzi tu głównie o wspólne działania promocyjne, edukacyjne oraz informacyjne skierowane do wszystkich stron procesu świadczenia i odbioru usług FM na terenie Polski oraz wzajemne wsparcie przy projektach o strategicznym znaczeniu dla lepszego rozwoju całego rynku FM.

„Rynek FM w Polsce czekają w najbliższych latach ogromne zmiany. Dynamiczny rozwój biznesu jaki ma miejsce na naszych oczach w całym obszarze nieruchomości komercyjnych wymusza również zmianę podejścia do zawodu Facility Managera, którego rola w Polsce jest często niedoceniana. Mało kto uświadamia sobie, że Facility Management odpowiada za trzecią co do wielkości, zaraz po kosztach zatrudnienia i IT, pozycję kosztową w organizacjach. Tym ważniejsze jest ciągłe zwracanie uwagi na strategiczną rolę FM w życiu firmy. Bardzo cieszy mnie współpraca na linii IFMA – PRFM, która przyczyni się do znacznej popularyzacji i wzrostu znaczenia naszej profesji zarówno po stronie klienckiej jak i usługodawców. To tym cenniejsza współpraca, iż IFMA jest uznaną organizacją o zasięgu globalnym ”- podkreślał Andrzej Zalega Wiceprezes PRFM, podpisując umowę o współpracy.

„Inicjatywa współpracy na naszym lokalnym rynku jest realizacją jednego z punktów globalnej strategii IFMA, która jest jedną z największych międzynarodowych organizacji skupiających profesjonalistów związanych z rynkiem nieruchomości. Nasza uwaga jest w znacznej części skupiona na obszarze facility management. Jednak rozumiejąc go zdecydowanie szerzej, niż ma to miejsce na rynku polskim, gdzie ta rola jest przypisywana de facto dostawcom usług związanych z utrzymaniem nieruchomości. Na naszym rynku funkcjonuje już współpraca z RICS, która ma także wymiar współpracy międzynarodowej. Tym bardziej cieszymy się z faktu, że także razem z PRFM mamy podstawę formalną do współpracy. Nieformalna funkcjonowała już wcześniej między innymi przez podobne poglądy związane ze strategiczną rolą jaką facility management wnosi w zarządzanie przestrzenią i tym jak człowiek (użytkownik) jej doświadcza” – dodał Wojciech Walania Prezes Zarządu IFMA Polska.

Ustalenie wchodzą w życie z dniem 2 października 2018.

Na zdjęciu od prawej:

Agnieszka Olechno-Kulas Członek Zarządu IFMA Polska

Andrzej Zalega Wiceprezes PRFM

Wojciech Walania Prezes Zarządu IFMA Polska

O Polskiej Radzie Facility Management

Polska Rada Facility Management (PRFM) jest organizacją branżową powołaną, aby podnosić standardy funkcjonowania rynku Facility Management w Polsce. Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do profesjonalizacji całego sektora FM, tym samym głęboko i inteligentnie wspierając biznes podstawowy wszystkich firm i organizacji, chcących wykorzystywać dobrodziejstwa zintegrowanego obszaru usług, miejsc, ludzi i procesów.

Naszą misją jest podejmowanie skutecznych i skoordynowanych działań zmierzających do konsolidacji branży i edukacji strony klienckiej, przede wszystkim sektora nieruchomości komercyjnych oraz rynku obiektów publicznych. Promujemy najlepsze praktyki biznesowe a także najskuteczniejsze modele funkcjonowania Facility Managementu we wszystkich organizacjach. W obszarze naszych zainteresowań znajdują się przede wszystkim obiekty biurowe, centra handlowe, fabryki i magazyny logistyczne oraz obiekty użyteczności publicznej.

O IFMA

IFMA jest największą na świecie organizacją skupiająca profesjonalistów związanych rynkiem nieruchomości. Powstała w 1980 roku, skupia ponad 24000 członków w ponad 100 krajach.

Członkostwo w IFMA to szansa i możliwość rozwoju profesjonalnych kompetencji związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Określanie standardów i dobrych praktyk, a także wymiana doświadczeń pomiędzy jej członkami to tylko kilka z elementów w jaki IFMA realizuje swoją misję.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page