top of page

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Delegatów PRFM


Walne Zgromadzenie Delegatów PRFM już za nami. Spotkaliśmy się na 35. piętrze Warsaw Trade Tower, skąd roztaczał się piękny widok na panoramę bezchmurnej Warszawy.

Bardzo cieszyła wysoka frekwencja wśród Delegatów, jak również jednomyślność podczas podejmowania decyzji.

Przewodniczącym obrad został wybrany prezes Stowarzyszenia- Krzysztof Kogut, sekretarzem- Błażej Kowalski (Argon Legal), natomiast w komisji skrutacyjnej zasiedli Andrzej Zalega (PZN) oraz Alicja Preus (PRFM).

Podczas spotkania zaprezentowano raport z dotychczasowych prężnych działań Grup Roboczych. Każdy z przewodniczących Grup opowiedział o celach działania poszczególnych komisji, planach na kolejne przedsięwzięcia oraz podsumował dotychczasową realizację wyznaczonych planów.

O Grupie Edukacyjnej opowiadał jej prowadzący - Tadeusz Sztop, Grupie ds. Standaryzacji - Zbigniew Mazurek, Grupa ds. Obiektów Użyteczności Publicznej- Adam Polanowski, Grupa ds. Inteligentnego FM - Artur Morawski, a działania Grupy ds. Workplace przedstawił Krzysztof Kogut.

Ważnym punktem obrad było również przedstawienie dotychczasowych działań Rady z uwzględnieniem raportu finansowego, wykonanego przez wiceprezesa Rady- Andrzeja Zalegę.

Delegaci mieli również szansę na zgłoszenie ewentualnej nowej kandydatury do rozszerzenia składu Zarządu, jak wzięcia udziału w głosowaniu o przyznanie absolutorium dotychczasowym członkom Zarządu. Decyzję tę podjęto jednogłośnie zachowując dotychczasowy skład.

W imieniu Zarządu- serdecznie dziękujęmy wszystkim Delegatom za obecność, zaufanie i wsparcie działań Rady!

 

Na zdjęciu widoczni uczestnicy spotkania (od lewej): Marcin Biskup, Alicja Preus, Piotr Słomka, Hubert Szymański, Zbigniew Mazurek, Tadeusz Sztop, Adam Polanowski, Marek Krauze, Edyta Wójcik, Daniel Kwiatkowski, Andrzej Zalega, Krzysztof Kogut, Przemysław Światłowski, Artur Morawski, Maciej Wiśniewski, Michał Nowak, Mariusz Kozicki, Rajmund Walas, Tomasz Łuszczewski, Grzegorz Heliński, Marta Lenarczyk oraz Maciej Tertelis

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page