top of page

Walne Zgromadzenie Delegatów PRFM - Agenda spotkania

Czas na Walne Zgromadzenie Delegatów PRFM.

Spotkanie odbędzie się dnia 6 czerwca 2018, od godziny 11:00 w budynku Warsaw Trade Tower przy ulicy Chłodnej 51 (35. piętro).

Poniżej znajduje się planowany przebieg spotkania i najważniejsze jego punkty:

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

 3. Sporządzenie listy obecności.

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 5. Przedstawienie porządku obrad.

 6. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.

 7. Przyjęcie porządku obrad.

 8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu i finansowego Stowarzyszenia za rok 2017 wraz z oceną ww. sprawozdań.

 9. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu i finansowego Stowarzyszenia za rok 2017.

 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

 11. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

 12. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2017.

 13. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2017.

 14. Zgłaszanie kandydatów do uzupełnienia Zarządu.

 15. Głosowanie i podjęcie uchwały o wyborze uzupełniającym kandydatów do Zarządu.

 16. Złożenie przez Zarząd wniosku o nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia dla Stana Mitchella

 17. Głosowanie i podjęcie uchwał o nadaniu godności Członka Honorowego Stowarzyszenia dla Stana Mitchella

 18. Omówienie bieżących projektów w Grupach Roboczych

 19. Omówienie strategii działania na rok 2018.

 20. Wolne wnioski.

 21. Zamknięcie zebrania.

Zapraszamy wszystkich Delegatów do udziału!

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page