top of page

Walne Zebranie Delegatów

Już niebawem spotkamy się na Walnym Zebraniu Delegatów, które odbędzie się

6 czerwca w godzinach 11:00 - 15:00 w Warszawie.

Poniżej wstępna agenda spotkania:

 1. Otwarcie zebrania

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.

 3. Wybór komisji skrutacyjnej.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.

 6. Przyjęcie porządku obrad.

 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za 2017 r.

 8. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2017 r.

 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.

 10. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017 r.

 11. Zgłaszanie kandydatów do uzupełnienia Zarządu.

 12. Głosowanie i podjęcie uchwały o wyborze uzupełniającym do Zarządu.

 13. Informacja o przyjęciu Członków Honorowych PRFM

 14. Omówienie bieżących projektów w Grupach Roboczych

 15. Omówienie strategii działania na rok 2018.

 16. Wolne wnioski

 17. Zamknięcie zebrania.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page