top of page

Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. Standaryzacji

Grupa Robocza ds. Standaryzacji rozpoczęła swoje prace! 7 marca, w siedzibie firmy Inwemer w Warszawie odbyło się inauguracyjne spotkanie, na którym ustalono harmonogram prac na rok 2018, jak również utworzono zarys pierwszych dokumentów.

Jako główne zadania członkowie postawili sobie standaryzację działań w obszarze dostarczania usług oraz spójną promocję sektora. Rozmawiali wspólnie o profesjonalizowaniu i budowaniu wartości zawodu facility managera poprzez normalizację i usystematyzowanie słownictwa branżowego, jak również stworzenie kodeksu etyki zawodowej.

Ustalono także, że głównym celem grupy jest utworzenie dokumentu standaryzacji procesu przetargowego z uwzględnieniem perspektywy klienta jako katalog dostępnych usług z branży FM.

Kolejne spotkanie planowane jest na 12 kwietnia.

W obradach Grupy Roboczej wzięli udział:

  • Zbigniew Mazurek (Menpresa)- przewodniczący

  • Olga Buga (Spie)

  • Jacek Gola (Gegenbauer)

  • Hubert Szymański (Dussmann)

  • Paweł Preidl (Okin)

  • Robert Słaby (FM Solutions)

  • Mikołaj Kusiak (Inwemer)

  • Artur Morawski (Inwemer)

  • Tadeusz Sztop (Dussmann)

  • Konrad Myśliński (4optima)

Wyróżnione posty