Facility Manager w zarządzaniu zmianą

W piątek, 15 czerwca Grupa Robocza ds. Workplace spotkała się w siedzibie Grupy Pracuj. Mimo piątku i wakacyjnej atmosfery frekwencja była wysoka, zatem energiczna Grupa debatowała przez niemal cztery godziny nad kształtem przyszłego Workplace FM Handbook. Wiele uwagi poświęcono najlepszym praktykom facility managera w zarządzaniu zmianą. Członkowie Grupy wskazują na konieczność strategicznego planowania większych przedsięwzięć, jak m. in.: przeprowadzka do nowego biura, znaczące zwiększenie zatrudnienia czy modernizacje miejsca pracy z uwzględnieniem sposobu pracy konkretnych organizacji. Z perspektywy dobrego facility managera ważne jest poznanie realnego zapotrzebowania na powierzchnię pr

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Delegatów PRFM

Walne Zgromadzenie Delegatów PRFM już za nami. Spotkaliśmy się na 35. piętrze Warsaw Trade Tower, skąd roztaczał się piękny widok na panoramę bezchmurnej Warszawy. Bardzo cieszyła wysoka frekwencja wśród Delegatów, jak również jednomyślność podczas podejmowania decyzji. Przewodniczącym obrad został wybrany prezes Stowarzyszenia- Krzysztof Kogut, sekretarzem- Błażej Kowalski (Argon Legal), natomiast w komisji skrutacyjnej zasiedli Andrzej Zalega (PZN) oraz Alicja Preus (PRFM). Podczas spotkania zaprezentowano raport z dotychczasowych prężnych działań Grup Roboczych. Każdy z przewodniczących Grup opowiedział o celach działania poszczególnych komisji, planach na kolejne przedsięwzięcia oraz pod

Walne Zgromadzenie Delegatów PRFM - Agenda spotkania

Czas na Walne Zgromadzenie Delegatów PRFM. Spotkanie odbędzie się dnia 6 czerwca 2018, od godziny 11:00 w budynku Warsaw Trade Tower przy ulicy Chłodnej 51 (35. piętro). Poniżej znajduje się planowany przebieg spotkania i najważniejsze jego punkty: Otwarcie Zebrania. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta. Sporządzenie listy obecności. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Przedstawienie porządku obrad. Zgłaszanie uwag do porządku obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu i finansowego Stowarzyszenia za rok 2017 wraz z oceną ww. sprawozdań. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu i finan

Stan Mitchell Honorowym Członkiem Polskiej Rady Facility Management!

W międzynarodowych środowiskach FMowych uchodzi za jednego z najlepszych światowych ekspertów w tej dziedzinie. Jest współtwórcą i pomysłodawcą wielu międzynarodowych projektów na rzecz promocji FM między innymi Global FM oraz BIFM (British Institute of Facility Management), które dziś są uznawane za jedne z najprężniej działających organizacji tego typu na świecie. Stan Mitchell to człowiek instytucja, społecznik i prawdziwy lider, który swoim doświadczeniem i wiedza chętnie dzieli się z ludźmi na całym świecie. Poza tym Stan jest przewodniczącym Komitetu Technicznego ISO TC 267 dla Facility Management, co oznacza, że uczestniczy w większości projektów mających na celu tworzenie wiodących g

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 by POLISH FACILITY MANAGEMENT COUNCIL.