top of page

PROFESJONALNA DYSCYPLINA ZAWODOWA

Naszym głównym celem jest edukacja Facility Managerów i promowanie tego zawodu jako ważnej dyscypliny zawodowej, która możne sprostać wielu wyzwaniom przed jakimi stoją nowoczesne organizacje. Wierzymy, że tylko dzięki głębokiej edukacji i doświadczeniom płynącym wprost z rynku, będziemy w stanie odpowiedzieć na rożne potrzeby rynku. Tylko wspólnie będzie nam dane podnieść prestiż tej dyscypliny zawodowej i zainteresować nią coraz szersze grupy klienckie. 

Standardy zawodowe Facility Managera zaczynają tworzyć się właśnie teraz. Bądź częścią tego procesu i miej bezpośredni wpływ na to czym stanie się ten zawód w ciągu najbliższych lat.

 

schody-panorama
bottom of page