top of page

POLSKI
RYNEK
USŁUG FM

ANALIZA DANYCH ZA LATA 2016-2019

GŁÓWNI KOMERCYJNI DOSTAWCY
W BRANŻY USŁUG FM

Rozważania na temat wielkości rynku usług FM w Polsce stanowią powszechnie podejmowany temat w kręgach polskich ekspertów, zajmujących się tym zagadnieniem od lat (warto podkreślić, że pierwsze próby oszacowania wartości branży podjęto już prawie 20 lat temu).

Nigdy do końca nie udało się jednak ustalić jego wielkości ani oszacować wartości. Zadanie to jest bowiem ogromnym wyzwaniem, biorąc pod uwagę skalę zagadnienia oraz niejednorodność podmiotów tworzących ten rynek.

Ta publikacja, mam nadzieję, zainteresuje wszystkie osoby poszukujące wiedzy na temat skali całej branży obsługi obiektów, która jest bardzo istotną częścią sektora usług polskiej gospodarki.

Niniejsze zestawienie obrazuje wyniki pracy badawczej i analitycznej wykonanej przez Zbigniewa Mazurka, wiceprezesa PRFM. Jego wytrwałość w dążeniu do zaprezentowania skali rynku FM w Polsce zaowocowała pierwszym polskim opracowaniem obrazującym ilościowe podejście do branży. Rada oraz cały jej zarząd wspierają jego działania na tym polu, wydając ten raport oraz szeroko go promując. 

Wierzymy, że niniejsze opracowanie wesprze dalszy proces integracji branży FM oraz doprowadzi do szerszej dyskusji na temat jej przyszłości. Jest to szczególnie istotne w czasach wysokiej niepewności biznesowej, jaka towarzyszy wszystkim działającym podmiotom. 

Zarząd PRFM

 

Najważniejsze wnioski z raportu

Pobierz pełną wersję

Dziękujemy za zgłoszenie!

bottom of page