top of page

POLSKI
RYNEK
USŁUG FM

Podsumowanie pierwszego roku pandemii

Analiza danych za rok 2020

2020 r. był zdecydowanie czasem wyzwania dla całej branży FM. Czasowe wyłączenie obiektów z użytkowania oraz ograniczenie działania całych branż wymagało od działów FM zdecydowanych reakcji i sprawnego reagowania na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. 

 

Z kolei w tych budynkach, które musiały zapewniać możliwość pracy, wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa uniemożliwiające rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zdecydowany wzrost niepewności biznesowej i wzrost dynamiki działań wraz z odejściem od dawna ustalonych planów był ogromnym wyzwaniem nie tylko dla kadry zarządzającej firm świadczących usługi FM, ale także dla wszystkich pracowników operacyjnych, którzy musieli pozostawać w bezpośrednim kontakcie w najbardziej niebezpiecznym czasie pierwszej fazy pandemii.

 

Wszystkie te czynniki sprawiały, że  istniała wielka obawa o skurczenie się branży oraz zmniejszenie wagi FM-u w łańcuchu wartości organizacji. Stało się jednak zupełnie odwrotnie, czego dowodem jest niniejsza publikacja, pokazująca, że po pierwszym roku pandemii FM urósł w stosunku do 2019 r. 

 

FM również jako strategiczna funkcja wspierająca w organizacji obronił swoje dobre imię i spełnił swoją funkcję, odpowiadając na wyzwania tych trudnych czasów. Dziś, niemal dwa lata po tych wydarzeniach, możemy śmiało powiedzieć, że branża ustabilizowała się, a dzięki odpowiedniej reakcji na zastaną rzeczywistość otoczenie biznesowe traktuje FM oraz dostawców na rynku jako dojrzałego partnera biznesowego mogącego nieść realne wsparcie w najtrudniejszym czasie. 

 

Zachęcam do lektury niniejszej publikacji i dokonania analizy statusu największych dostawców usług FM realizujących swoje usług w formie outsourcingu. To zdecydowanie jedyna pozycja branżowa tak precyzyjnie oddająca stan rzeczy i pozwalająca w wiarygodny sposób pozycjonować dostawców na tym rynku. 

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd PRFM

 

POLSKI RYNEK USLUG_2020_Strona_01.png

Najważniejsze wnioski z raportu

Pobierz pełną wersję

Dziękujemy za zgłoszenie!

bottom of page