top of page

LOBBING

Jesteśmy przekonani, że profesjonalizacja w rynku FM powinna przenieść się również na grunt administracji publicznej. Wiemy, że tylko systemowe rozwiązania zmierzające do tego, by otwierać ten obszar na doświadczenia płynące z innych krajów i z rynku komercyjnego, będą w stanie wyrównać sprawność organizacyjną i administracyjną jednostek administracji publicznej z organizacjami działającymi na rynku komercyjnym.

Jesteśmy gotowi, by podjąć dialog z przedstawicielami Rządu RP oraz najbardziej wpływowymi jednostkami administracji publicznej. Chcemy edukować, promować najlepsze standardy oraz oferować pomoc wszystkim przedstawicielom administracji publicznej, którzy będą jej od nas oczekiwali. Stań razem z nami i pomóż nam zmieniać Polskę.  

 

uscisk
bottom of page