top of page

Czy praca hybrydowa z nami zostanie?

Nowy raport Grupy ds. Workplace

W dobie znoszenia obostrzeń pandemicznych wielu pracodawców i pracowników zadaje sobie pytanie, czy praca hybrydowa z nami zostanie. Eksperci ds. środowiska pracy działający pod egidą Polskiej Rady Facility Management postanowili podsumować dwa ostatnie lata i zbadać zmiany, jakie zaszły w tym czasie przestrzeni biurowej.

raport prfm.png

Najważniejsze wnioski z raportu

Biuro hybrydowe a praca hybrydowa - definicje

 

Praca hybrydowa to praca wykonywana asynchronicznie poprzez rozproszony zespół. Przełożeni w tym modelu są zmuszeni zarządzać zespołem przez wyznaczenie celów oraz rozliczać zadaniowo swoich pracowników. Z kolei w biurze hybrydowym możemy znaleźć inny układ miejsc do pracy niż w standardowej powierzchni, mniej biurek przeznaczonych do wykonywania codziennych obowiązków, a więcej przestrzeni do spotkań i przeprowadzania rozmów wideo. Biuro hybrydowe powinno też mieć odpowiednią infrastrukturę IT, czyli dostęp do aplikacji, która pozwala zarządzać pracownikami, rezerwacją biurek, salek konferencyjnych czy nawet miejsc parkingowych.

 

Grupa ds. Workplace w ramach cyklicznych spotkań online i hybrydowych trwających łącznie ponad pół roku wypracowała cenne wnioski dotyczące stosowania modelu pracy hybrydowej w organizacjach i jego wpływu na przestrzeń biurową. W pracach nad raportem “Biuro pod znakiem hybrydy” brali udział przedstawiciele takich marek jak: Colliers, CBRE, Cushman & Wakefield, Merck & Co, ISS, Globalworth, Sodexo, BNP Paribas Bank Polska. 


 

Jak sprawdził się model pracy hybrydowej?

 

Polska Rada Facility Management zgromadziła dane od niemal 40 firm reprezentowanych przez swoich  członków i sympatyków. Zdecydowana większość ankietowanych firm (aż 94%) korzystała z pracy hybrydowej. Na pytanie, czy wszystkie działy korzystały z pracy hybrydowej w równym stopniu, większość (63%) badanych firm zgodnie odpowiedziała, że nie. Wśród działów wymienianych jako te, które, które pracowały głównie stacjonarnie, pojawiały się: 1. zarząd, 2. HR i kadry oraz 3. dział finansowy. Co ciekawe, te same działy (z wyjątkiem zarządu) były wskazywane jako te, które pracowały głównie zdalnie. Nasuwa się zatem wniosek, że zakwalifikowanie danego rodzaju pracy jako takiej, która może być realizowana w formie zdalnej lub nie, bardziej zależy od danej kultury organizacyjnej i możliwości technicznych oferowanych przez firmę, a mniej od funkcji jako takiej. 57% ankietowanych odpowiedziało, że ich organizacje zainwestowały w wyposażenie pracowników do pracy w domu. Niektóre firmy kupowały i przekazywały sprzęt, inne zdecydowały się na wsparcie finansowe, pozostawiając decyzje po stronie pracownika, jeszcze inne zdecydowały się na wypożyczenie urządzeń z biura. Co ciekawe, niezależenie od wprowadzanych i planowanych zmian niemal 70% badanych firm odpowiedziało, że pomimo trwającej pandemii, nie zmniejszyło swojego biura w 2020 i 2021 r. ani też nie planowało takiego ruchu przed wybuchem pandemii.

 

 Biuro atrakcyjne dla pracowników

 

Większość firm chciałaby, aby pracownicy wrócili do biura, choć nie do końca mają pomysł, w jaki sposób zaangażować ich w ten powrót. Pracodawcy powinni odpowiednio przemyśleć model zarządzania obecnymi oraz nowymi pracownikami, aby ci także zrozumieli wartość i benefity pracy biurowej. Podczas wprowadzania nowego modelu pracy najważniejszy jest dialog z pracownikami. Warto posłuchać swoich zespołów i dowiedzieć się, co znaczy dla nich biuro i jak chcą w nim pracować. Pomocne w tym może być przeprowadzenie odpowiedniej ankiety. Aby biuro było atrakcyjne dla pracowników, warto przemyśleć benefity dla pracowników. Jednym z nich może być ekwiwalent za drogę i poświęcony czas dla osób dojeżdżających do miejsca pracy.

 

Przyszłość pod znakiem hybrydy?

 

W coraz większej liczbie zawodów mamy do czynienia z rynkiem pracownika.  Zatem osoby poszukujące pracy widząc oferty porównywalne finansowo, będą zwracały uwagę na to, czy można pracować hybrydowo. Wydaje się, że odwrotu od hybrydy już nie ma. Pracownicy poznali, czym jest wolność i swoboda wyboru. W związku z tym nie da się tego systemu

odwrócić. Pytanie, jakie proporcje pracy hybrydowej będą w przyszłości. Jakie zachęty do przyjścia do biura będą w stanie zaproponować organizacje? Z jednej strony pracownicy potrzebują wolności i wyboru, a z drugiej organizacje potrzebują w pewnym zakresie pracowników w biurze. Firmy nieustannie będą musiały to godzić.

Pobierz raport

Dziękujemy za zgłoszenie!

O Polskiej Radzie Facility Management

 

Polska Rada Facility Management zajmuje się wypracowaniem jak najwyższych standardów z zakresu obsługi obiektów, konsolidacją branży, a także promowaniem dobrych praktyk na rynku nieruchomości komercyjnych. Stowarzyszenie działa na rynku od 2017 roku i zrzesza kluczowe organizacje z branży FM. Jego członkowie spotykają się w obrębie wyspecjalizowanych Grup Doradczych, które na celu mają edukację rynku z poszczególnych gałęzi branży facility management. Całkowita wartość rynku usług FM w Polsce wynosi 117,5 mld PLN. Branża ta zatrudnia około 630 tys osób w całym kraju. Zadaniem PRFM jest podnoszenie jakości rynku FM w Polsce. FM to odpowiedzialna funkcja w organizacji zajmująca się dostarczaniem usług i udogodnień dla wszystkich użytkowników obiektu.

 

O Grupie Doradczej ds. Workplace przy PRFM

 

Grupa Doradcza ds. workplace przy PRFM to ok. 20 osób związanych z rynkiem nieruchomości komercyjnych, wśród nich znajdują się office i facility corporate managerowie z czołowych korporacji w Polsce, a także przedstawiciele topowych dostawców na rynku, zarządców i właścicieli obiektów. Przewodniczącą grupy jest Nina Jasiewicz, wiceprezes PRFM i Associate Director Facilities Cenral Europe w Merck & Co. Celem grupy jest konsolidacja branży, wymiana doświadczeń i wypracowywanie dobrych praktyk w codziennej pracy office managerów.

 

Kontakt dla mediów

Angelika Majkut

tel. 533 550 259

angelikamajkut@prfm.pl

bottom of page