Branża usług dla nieruchomości stworzy nowe miejsca pracy

July 8, 2020

Branża usług Facility Management sprawnie zareagowała na wyzwania pandemii.

Polska Rada Facility Management podsumowuje pierwszy kwartał pandemii w usługach zarządzania i utrzymania obiektów. Rośnie znaczenie funkcji FM dla organizacji i pojawiają się nowe wyzwania w obszarze ich strategicznego wsparcia.

 

  • Dostawcy z rynku FM notują wzrost sprzedaży usług o średnio 15% w stosunku rok do roku.

  • Odnotowano wzrost popytu na usługi profesjonalnego utrzymania czystości o średnio 20% we wszystkich segmentach.

  • Brak zwolnień grupowych  i planowany średni wzrost zatrudnienia o 4% w branży w 2020 roku, co może oznaczać dodatkowych 30 000 miejsc pracy.

  • Wyraźne spadki popytu na usługi w takich sektorach jak hotelarstwo, centra handlowe - kompensowane są przez produkcję i logistykę.

  • Łańcuchy dostaw - wydłużające się terminy płatności i brak zaufania do małych podmiotów

  • Monitor Obiektów - w hotelach zmniejszenie zapotrzebowania na usługi FM od 25% do nawet 45% w zależności od lokalizacji. W centrach handlowych zmniejszenie popytu od 15% do nawet 30% w zależności od lokalizacji.  Zapewnienie czystości jest najważniejszą usługą dla tego segmentu klientów. W biurach popyt na usługi FM  nieco zmniejszony jednak w znakomitej większości pozostaje na tym samym poziomie. Priorytetem jest spełnienie reżimu sanitarnego i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pracownikom. W produkcji  popyt na usługi FM zależy od rynku klienta. W automotive restrukturyzacje linii produkcyjnych spowodowane spadkami produkcji wymuszają prace dostosowawcze. W sektorze produktów pierwszej potrzeby wzrost zamówienia na usługi FM o średnio 15%. W logistyce i magazynach zarejestrowano największy wzrost zamówień na usługi obiektowe, nawet 20%.

 

 

Wzrost popytu na profesjonalne usługi czystości.

 

Branża Facility Management zajmująca się świadczeniem różnorodnych usług związanych z utrzymaniem i zarządzaniem obiektami w czasie pandemii wykazała się dużą elastycznością, sprawnie adresując potrzeby właścicieli i zarządców budynków w zakresie zapewnienia  bezpieczeństwa ludzi i spełnienia rygorów reżimu sanitarnego.

 

W czasie pandemii ta wspierająca funkcja stała się krytycznym elementem umożliwiającym działanie przedsiębiorstw i organizacji. Jak zauważa Lech Wodecki, CEO Apleona  „ w pierwszej fazie pandemii zarówno dostawcy FM jak i działy wewnętrzne musiały szybko rozszerzyć procedury kryzysowe, przeszkolić pracowników znajdujących się na pierwszej linii frontu oraz zapewnić odpowiedni do reżimu sanitarnego serwis techniczny i sprzątający”. Pandemia zwiększyła zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi sprzątania z mało stosowaną dotąd dezynfekcją i ozonowaniem oraz serwis techniczny związany z systemami wentylacji i klimatyzacji.

 

Mobilizacja usług w ciągu 24 h

 

Gwałtowny wzrost popytu na te usługi w pierwszej fazie pandemii wymagał sprawnej organizacji i koordynacji. Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami zaledwie w ciągu jednego weekendu obsłużyło kilkaset obiektów. Czasowo zostały jednak wstrzymane drobne prace modernizacyjne, remonty chociaż w niektórych przypadkach przerwy postojowe były wykorzystywane właśnie do wykonania takich prac. 

 

”Nasza branża okazała się jednak  dość stabilna – mówi Andrzej Zalega, CEO Przedsiębiorstwa Zarządzania Nieruchomościami – bo choć kryzys może zrewidować plany inwestycyjne dotyczące nowych powierzchni to obiekty już istniejące zawsze będą wymagały obsługi i zarządzania, nawet jeśli nie będą w pełni wykorzystane, a ewentualny spadek popytu na serwis FM w branżach najbardziej dotkniętych skutkami lock downu będzie rekompensowany wzrostem zapotrzebowania w innych (np. powierzchnie magazynowe) ”.

 

Pracownik w biurze i poza nim

 

Pandemia odsłoniła też nowe wyzwania dla FM związane z kształtowaniem doświadczenia pracy. Biurowce są dziś wykorzystywane w nie więcej niż 20%. Oznacza to dużą zmianę w podejściu pracodawców i pracowników do miejsca pracy. Nowe biura będą wymagały integracji  realnej przestrzeni z profesjonalnymi narzędziami pracy zdalnej. Obiekty biurowe i przestrzeń będą musiały spełniać nowe potrzeby społecznego dystansu a zadaniem FM będzie dostarczanie tych rozwiązań z uwzględnieniem wszystkich wyzwań z jakimi zmierzają się ludzie doświadczający  nowego modelu pracy. Do takich zadań potrzebne są nowe kompetencje specjalistów FM. W dużych, międzynarodowych firmach poszukiwani są już specjaliści FM o wysokich kompetencjach miękkich, umiejętnościach komunikacji i empatii, którzy będą potrafili pracować z zespołami HR przy tworzeniu atrakcyjnych, przyjaznych miejsc pracy.

 

„W związku z upowszechnieniem się nowego modelu pracy opartego na pracy zdalnej, FM będzie coraz ważniejszym partnerem biznesu w kształtowaniu doświadczenia pracy, które już na stałe będzie łączyć świat wirtualny z rzeczywistym. ” – komentuje Krzysztof Kogut, prezes zarządu PRFM.

 

Dlaczego FM jest tak ważny?

 

Facility Management to branża zajmująca się świadczeniem zintegrowanych usług utrzymania i zarządzania obiektami dla wszystkich branż i sektorów polskiej gospodarki. Dostarcza również dziesiątki pojedynczych serwisów dla setek tysięcy organizacji z których największe to: utrzymania skomplikowanych instalacji budynkowych i nadzór techniczny obiektów, zarządzanie mediami, dostarczanie usługi czystości , dozór  i bezpieczeństwa budynków,, zaawansowana administracja i i usługi wsparcia całych organizacji, czy też realizacja projektów budowlano- remontowych.

 

W portfolio usług FM po stronie dostawców wewnętrznych znajduje się  również zarządzanie całymi portfelami nieruchomości z których największe obejmują tysiące adresów w Polsce i regionie CEE.

 

Według PRFM, ponad 40% wszystkich kosztów organizacji związanych jest dziś z funkcjonowaniem obszaru FM.  W samym segmencie utrzymania czystości pracuje ok 400 tys. osób.

 

Nowe technologie kluczem do rozwoju FM

Potrzeby związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dla pracowników oraz ułatwienie im  pracy zdalnej przyspieszają wprowadzenie nowych rozwiązań w branży FM.

 

Zdaniem Seweryny Afanasjew MRICS, zarządzającej od wielu lat portfelami nieruchomości komercyjnych w Polsce i CEE, rok 2020 będzie przełomowy w zakresie akceptacji potrzeby wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych w obszarze nieruchomości.

 

“Jest to szansa dla firm projektujących i wdrażających ciekawe rozwiązania wspierające zastępowanie pracy ludzkiej automatyzacją i robotami.

W związku z koniecznością szukania oszczędności, będziemy dużo częściej spotykać rozwiązania wirtualnej recepcji czy ochrony sprowadzonej do wyrafinowanego monitoringu, a inżynierowie przeglądy pomieszczeń technicznych będą odbywać za pomocą VR” - mówi Seweryna Afanasjew.

 

Umiejętność wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych do poprawy doświadczenia pracy będzie silnym sprzymierzeńcem FM do trwalszego zaznaczenia swojej strategicznej roli i wartości biznesowej w czasach po pandemii. Już dziś widzimy, że branża utrzymania i zarządzania obiektami mimo kryzysu jest stabilna, a z nowymi technologiami ma duży potencjał wzrostu.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Wyróżnione posty

Grupa ds Technicznej Obsługi Obiektów kontynuuje prace związane z budową wzorca obsługi technicznej dla obiektów.

July 23, 2020

1/10
Please reload

Ostatnie posty