top of page

Polska Szkoła FM pod auspicjami IFMA, RICS i PRFM

Powstaje zespół, w skład którego wejdą przedstawiciele najważniejszych organizacji branżowych z rynku FM. IFMA, RICS i PRFM łączą siły, by wypracować wspólny program edukacyjny dla zawodów FM w Polsce i spopularyzować go następnie w całym sektorze nieruchomości komercyjnych, jak i poza nim.

Celem działania zespołu będzie opracowanie kompletnego programu edukacyjnego w oparciu o unikalne kompetencje trzech najważniejszych organizacji zrzeszających profesjonalistów z rynku nieruchomości w Polsce. Opracuje on m.in. zestaw przedmiotów, kompetencji, umiejętności i wymagań zgodny z najwyższymi standardami krajowymi, europejskimi i światowymi.

To odpowiedź na potrzeby gwałtownie rosnącego rynku FM oraz rozwoju tego obszaru w Polsce, ale i na całym świecie. Stworzony w oparciu o globalne standardy RICS i IFMA program ma odpowiadać współczesnym realiom biznesowym i być jednym z najnowocześniejszych tego typu programów dostępnych obecnie na rynku.

Nowy program będzie tworzony z uwzględnieniem wszystkich istotnych perspektyw biznesowych jak i najnowszych trendów technologicznych oraz aktualnej wiedzy managerskiej. Dzięki szerokiej dyskusji branżowej, w której wezmą udział zarówno przedstawiciele strony zamawiającej, jak i dostawców, nowi adepci sztuki FM uzyskają gigantyczny zastrzyk wiedzy na temat zasad funkcjonowania współczesnego rynku.

“Polska Szkoła FM” to projekt, którego celem jest wzmocnienie strategicznej roli FM’u w organizacjach poprzez podniesienie wiedzy o funkcjonowaniu nowoczesnych usług wsparcia dla organizacji, inteligentnych obiektów a także partnerskich relacji biznesowych.

Wspólna praca trzech organizacji ma także pomóc lepiej ustrukturyzować ścieżki rozwoju oraz zachęcić większą liczbę potencjalnych kandydatów do aktywnego uczestnictwa w życiu branży, poprzez stałe podnoszenie swoich kompetencji.

“Ten program to ogromna szansa na promocję jednego z najdynamiczniej rozwijających się obecnie obszarów rynku nieruchomości jakim jest Facility Management. Mamy nadzieję, że odpowie on na potrzeby młodych ludzi wkraczających na rynek pracy, dając im możliwość edukacji i podnoszenia swoich kompetencji poprzez skorzystanie z doświadczeń i standardów międzynarodowych największych organizacji profesjonalnych takich jak RICS i IFMA”

- przekonuje Seweryna Afanasjew, Członek Europejskiego Zarządu RICS.

“Udział IFMA w tym szczytnym projekcie jest realizacją naszej misji związanej z profesjonalizacją facility management. IFMA posiada wypracowane międzynarodowe standardy i systemy certyfikacji kompetencji. Uzyskanie ich wymaga jednak od kandydata ugruntowanego doświadczenia zawodowego. Dlatego istotną rolę, jaką widzę w tej inicjatywie, to wspieranie rozwoju branży poprzez dostarczenie wiedzy wszystkim osobom zaczynającym swoją przygodę w tym sektorze. Cieszy mnie także nasze wspólne podejście i intencje jakie nam przyświecają. Razem możemy dać ludziom więcej, łącząc różnorodne perspektywy. ”

- podkreśla Wojciech Walania, Prezes IFMA Polska.

“Rolą Polskiej Rady Facility Management jest szeroka integracja środowisk biznesowych i doprowadzenie do powstania otwartego programu edukacyjnego, który będzie wspierał naszych członków w pozyskiwaniu nowych ekspertów. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi jest bowiem największym wyzwaniem z jakim mierzą się obecnie najważniejsi gracze na rynku usług FM”.

- dodaje Krzysztof Kogut, Prezes, Polskiej Rady Facility Management

Dodatkowe informacje:

Polska Rada Facility Management:

Polska Rada Facility Management (PRFM) jest organizacją branżową powołaną, aby podnosić standardy funkcjonowania rynku Facility Management w Polsce. Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do profesjonalizacji całego sektora, tym samym głęboko i inteligentnie wspierając biznes podstawowy wszystkich organizacji, chcących wykorzystywać dobrodziejstwa zintegrowanego obszaru usług, miejsc, ludzi i procesów.

www.prfm.pl

RICS:

RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) jest niezależną, międzynarodową organizacją powołaną w 1868 r. Wielkiej Brytanii. RICS wspiera rozwój kwalifikacji zawodowych ponad 125 tys. profesjonalistów branży nieruchomości i budownictwa na całym świecie i czuwa nad przestrzeganiem przez nich najwyższych zawodowych standardów i zasad etycznych. W Polsce RICS powołany został w 1991 r. przez grupę doświadczonych rzeczoznawców, którzy dostrzegli potrzebę wprowadzenia regulacji na rozwijającym się po transformacji ustrojowej rynku. Należy do niego ponad 300 ekspertów reprezentujących czołowe firmy i organizacje związane z branżą budownictwa i nieruchomości w Polsce. www.rics.org

IFMA:

IFMA (International Facility Management Association) jest największym na świecie międzynarodowym stowarzyszeniem profesjonalistów z branży facility management. Członkami IFMA jest ponad 24 000 osób z ponad 100 krajów. Zarządzają oni obiektami o powierzchni przekraczającej łącznie 7 miliardów m2, a budżet jakim dysponują to ponad 560 miliardów dolarów.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page