Warsztaty z prawa pracy dla członków PRFM

October 24, 2018

Serdecznie zapaszmy przedstawicieli działów kadr i HR wszystkich członków i partnerów wspierających PRFM, na warsztaty związane z prawem pracy, które poprowadzi Katarzyna Kamińska z kancelarii Argon Legal. Spotkanie odbędzie się 13 listopada w siedzibie kancelarii przy ulicy Puławska 39/30 w Warszawie w godzinach 11:00 – 14:30. Aby spotkanie było ciekawie i praktycznie, zostanie wzbogacone o praktyczne  przykłady z orzecznictwa.

 

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: krzysztofkogut@prfm.pl

 

 

Oto program spotkania: 

 

Część I

Zakaz konkurencji

 • Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy

 • Złamanie zakazu a czyn nieuczciwej konkurencji

 • Przesłanki i zasady stosowania zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia

 • Zakaz konkurencji a ochrona informacji poufnych – nowe zasady

 

Część II

Przejście zakładu pracy

 • Kiedy dochodzi do przejścia zakładu pracy

 • Tryb przejścia pracowników

 • Skutki prawne przejścia

 • Przejście zakładu pracy a outsourcing

 

Rozwiązywanie stosunków pracy

 

Część III

Porozumienia i umowy terminowe

 • Zdarzenia powodujące rozwiązanie stosunku pracy

 • Czy i kiedy pracownik może uchylić się od porozumienia

 • Umowy terminowe

 

Wypowiadanie umów o pracę

 • Zasady wypowiadania umów o pracę

 • Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie

 • Skutki niedochowania trybu wypowiedzenia

 

Ustawa o zwolnieniach grupowych

 • Przesłanki zastosowania ustawy o zwolnieniach grupowych

 • Tryb zwolnień grupowych

 • Zwolnienia indywidualne

 • Konsekwencje i wskazówki dla pracodawcy

 

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

 • Przesłanki i tryb zwolnienia dyscyplinarnego

 • Przyczyny uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne

 • Przesłanki rozwiązania umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika

 • Rozwiązanie umowy przez pracownika – przesłanki i konsekwencje

 

 

 

Warsztaty poprowadzi Katarzyna Kamińska

 

Katarzyna Kamińska specjalizuje się w prawie pracy. W ramach tego obszaru do jej kompetencji należy bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych, obejmujące przygotowywanie dokumentów z zakresu prawa pracy oraz prowadzenie sporów pracowniczych. Jej doświadczenie obejmuje także kwestie związane kontraktami menedżerskimi oraz zatrudnianiem cudzoziemców.

 

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego – ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Zarządzania.

 

Przed dołączeniem do zespołu Argon Legal pracowała dla polskich kancelarii i świadcząc bieżące doradztwo prawne dla podmiotów gospodarczych oraz prowadząc postępowania sądowe.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Wyróżnione posty

Branża usług dla nieruchomości stworzy nowe miejsca pracy

July 8, 2020

1/10
Please reload

Ostatnie posty