top of page

W poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony

PRFM publikuje pierwszy raport dotyczący ochrony

"W poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony"

Polska Rada Facility Management we współpracy z Jackiem Grzechowiakiem, wieloletnim ekspertem z branży bezpieczeństwa opracowała raport “W poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony”, który dotyczy współczesnych wyzwań związanych z ochroną obiektów komercyjnych. 

 

Polska Rada Facility Management opublikowała pierwszy raport dotyczący sektora usług ochrony, jednego z podstawowych filarów usług facility management. Autorem opracowania jest Jacek Grzechowiak, który od ponad 20 lat prowadzi projekty w obszarze bezpieczeństwa. Przez ponad 15 lat pełnił funkcję dyrektora ds. ryzyka w polskim oddziale Securitas. Zarządzał też bezpieczeństwem w firmach będących liderami w swoich branżach jak Avon i Celsa.

Odpowiedzi na wyzwania dotyczące bezpieczeństwa

Dokument prezentuje współczesne  wyzwania ochrony obiektów komercyjnych. Opracowanie porusza tak ważne aspekty jak sposób procesowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem, problemy na rynku zatrudnienia w branży ochrony oraz aktualne regulacje prawne, jakie należy uwzględniać w procesie zarządzania bezpieczeństwem. 

 

Autor przedstawia różne formy ochrony osób i mienia, sposoby na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektów podczas pandemii, a także naświetla obecny stan bezpieczeństwa w Polsce. Z raportu dowiemy się też, do jakich kradzieży dochodzi najczęściej w organizacjach, jak zapewnić bezpieczeństwo informacji biznesowych, jak zarządzać ryzykiem czy w jaki sposób wybrać dostawcę usług ochrony. 

 

Normy i standardy na rynku usług ochrony

 

Raport w szczegółowy sposób przedstawia obowiązujące normy i standardy na rynku usług ochrony. Proces zapewniania fizycznego bezpieczeństwa przedsiębiorstwach działających w Polsce składa się z zarządzania procesem i realizacji zadań ochronnych. Opracowanie opisuje te dwie ważne składowe, odpowiadając na pytania, o jak efektywnie podzielić obszar koncepcyjny oraz tworzenie i realizację procesu, a także jaki powinien być zakres czynności z zakresu ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.  

 

W dokumencie przeczytamy też o połączeniu ochrony fizycznej z zabezpieczeniami technicznymi czy aktualnym stanie bezpieczeństwa w Polsce z przykładowymi incydentami, jakie mogą mieć miejsce w różnych typach obiektów. Celem opracowania jest trafienie do szerokiego grona osób odpowiedzialnych za obszar security w organizacjach, aby kształtowanie świadomości oraz dobrych praktyk w obszarze zapewniania bezpieczeństwa obiektom. 

 

"Zarządzanie bezpieczeństwem jest procesem interdyscyplinarnym. W

organizacjach biznesowych koncentruje się nie tylko na zapobieganiu stratom, ale także zapewnieniu ciągłości działania. Dlatego tak ważne jest spojrzenie z wielu perspektyw, poprzez doświadczenia wielu interesariuszy oraz z uwzględnieniem różnorodnych procesów.

 

Niniejszy raport podejmuje próbę takiego właśnie spojrzenia, uwzględniając doświadczenia policji, międzynarodowych organizacji skupiających firmy ochrony oraz praktyków bezpieczeństwa biznesowego.

 

Mając na uwadze fakt, iż bezpieczeństwo nie jest stanem stałym, a procesem podlegającym ciągłym przemianom, raport koncentruje się na stworzeniu podstaw do dalszych rozważań na temat bezpieczeństwa, widzianego jako część procesu facility managementu"

 

- mówi Jacek Grzechowiak, autor opracowania

 

Wielość głosów z branży ochrony

 

W raporcie można przeczytać aż 13 komentarzy doświadczonych ekspertów z branży bezpieczeństwa, co dowodzi tego, że na rynku nieruchomości komercyjnych istnieje potrzeba dyskusji o współczesnych wyzwaniach związanych z usługami ochrony. Wśród ekspertów znaleźli się tacy specjaliści jak: Janusz Majcherczyk z firmy Mars,  Andrzej Żochowski, Jarosław Krasucki, Tomasz Grzelak repreznetujący markę Rossman,  Wincenty Ignatowski z Cemex,  Rafał Koczubiej z firmy MAN, Mirosław Lukowski z Hyder Tech, Jarosław Durkacz z Polpharmy, Przemysław Grabowski z Global Protection Group, Marek Bartkowski z Departamentu Bezpieczeństwa Grupy Polpharma czy Piotr Kiliszek. 

 

-“Wierzę, że niniejszy raport stanie się podwaliną do kolejnych działań zmierzających do standaryzowania i propagowania wiedzy na temat usług FM i filozofii ich integracji w kierunku strategicznej dziedziny biznesowej, wspierającej każdy typ organizacji” - komentuje Krzysztof Kogut, prezes Polskiej Rady Facility Management. 

 

Raport liczy aż 91 stron.

 

Publikacja raportu będzie okazją do dyskusji podczas pierwszego spotkania Grupy Doradczej ds. Ochrony, której przewodniczyć będzie autor opracowania, Jacek Grzechowiak.

 

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do Grupy, napisz lub zadzwoń:

angelikamajkut@prfm.pl,

533 550 259

PRFM_OCHRONA_Cover.jpg

Pobierz pełną wersję

Dziękujemy za zgłoszenie- sprawdż swoją skrzynkę!

bottom of page